އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޓްރަމްޕް

ތޭންކްސް ގިވިންގއަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތީ އަފްޣާނިސްތާނަށް

  • އެމެރިކާއާއި ތޯލިބާނުންނާ ދެމެދު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާ، ޑީލްއެއް ހަދަން ތޯލިބާނު ޖަމާއަތުން ބޭނުންވޭ

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 18:40 | 2,222

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނާއެކު ޓްރަމް ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުއްލި ގޮތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއީ ކުރީ ބައިގައި އެންގެވުމަކާއި ނުލައި އަފްޣާނިސްތަށް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަދި މިއީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އަފްޣާނިސްތާނަށް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ އެ ގައުމުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހު ހަތަރު ވަނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާގައި ފާހަގަކުރާ ތޭންކްސްގިވިން ހަފުލާގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނަށް ވަޑައިގެން ޓްރަމްޕް ވަނީ ކާބުލްގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނާ އެކު ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމެރިކާއާއި ތޯލިބާނުންނާ ދެމެދު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާ، ޑީލްއެއް ހަދަން ތޯލިބާނު ޖަމާއަތުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަފްގާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދުކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު އެމެރިކާއިން އަފްގާނިސްތާނަށް އަރާ އެ ގައުމުގައި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަން ފެށި ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް އައިރިރު އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ 13،000 އެއްހާ ސިފައިން އަފްގާނިސްތާނުގައި އެބަތިއްބެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ އަދަދު 8،600 އަށް މަދު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓައި، ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް އަށް ވެސް އަންގާފައި ވަނީ އެގައުމަށް ފުރާ ވަޑައިގަތުމުގެ މަދު ވަގުތު ކޮޅަކަށްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދަމު ޓްރަމްޕް ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުން ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.