އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އީރާން

އީރާނުން އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭ އާ ގުޅުން އޮތް 08 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • 08 މީހުންގެ ތެރެއިން 06 މީހުން ހައްޔަރުކުރީ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
  • އެމީހުންނަށް ވަނީ ސިޓިޒަން ޖަރނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި އުޅުމަށް ތަމްރީންދީފައި
  • މިއީ ނުބައި މަގުސަދެއްގައި ބަޔަކު މީހުން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް

ކ. މާލެ | 28 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 08:45 | 4,495

އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ - އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާގެ ސެންޓަރަލް އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އާ ގުޅުން އޮތް 08 މީހަކު އީރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އީރާނުގެ އޮފިޝަލް ނިއުސް ޗެނަލްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހަފުތާ ތެރޭގައި އީރާނުގައި ޕެޓްރޯލްގެ އަގުބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭއާ ގުޅުން އޮތް 08 މީހަކު ކަމަށެވެ.

މިމުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަކީ ސީއައިއޭ އިން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ސިޓިޒަން ޖަރނަލިސްޓުން ތަކެއް ކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހައްޔަރު ކުރި މި 08 މީހުންގެ ތެރެއިން 06 މީހުން ހައްޔަކުރީ މުޒާހަރާގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވަނިކޮށް ކަމަށާއި، އަނެއް 02 މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ޤައުމުން ބޭރަށް ޖާސޫސީ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަން އުޅެނިކޮށްނެވެ.

އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ ޢަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ މިމުޒާހަރާތަކަކީ ބަޔަކު ވަރަށް ނުބައި މަޤްޞަދެއްގައި ރާވައިގެން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ކުރުވުމަށް ބަޔަކު މީހުން ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން މީހުން ތަމްރީނުކޮށް، ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަށް ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމުޒާހަރާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު އަދި މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް އީރާނުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.