އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އިމްރާން ހާން

ނަވާޒު ޝަރީފުގެ މައްސަލައިގަ އިމްރާން މަޤާމުން ވަކިކުރަން އެދި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

  • މި ޕެޓިޝަން ހަދާފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓިގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބައެއް ލީޑަރުން ބައިވެރިވެގެން
  • ނަވާޒް ބޭސް ފަރުވާއަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަކީ އިމްރާން ޖުޑިޝަރީގެ އަގު ވައްޓާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއް
  • ކުއްލި ޙާލަތުގައި ނަވާޒް ގެންދިޔައީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 08:39 | 4,385

ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ހާން - ގޫގުލް

ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ބޭސްފަރުވާއަށް ޤައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގައި އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން މަޤާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސޮއިކުރި މި ޕެޓިޝަނުގައި ބުނެފައިވަނީ ނަވާޒް ބޭސް ފަރުވާއަށް ޤައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަކީ އިމްރާން ޖުޑިޝަރީގެ އަގު ވައްޓާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ޤަސްތުގައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ނަވާޒް ޝަރީފް ފަރުވާއަށް ފުރުވާލުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމު ތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ކައިރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަޑިޔާރުންގެ އަގު ވެއްޓޭފަދަ މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވި ކަމަށް މި ޕެޓިޝަނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޕެޓިޝަން ހަދާފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓިގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބައެއް ލީޑަރުން ބައިވެރިވެގެންނެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަގުވެއްޓޭ ގޮތަށް އިމްރާން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާތީ މަޤަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޤައުމުން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުމަށް އެދި ނަވާޒު ޝަރީފުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ނަވާޒު ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް ބަލީގެ ޝިކާއަރަކަށްވެފައިވާކަން އިނގޭކަމަށް މީގެ ކުރިން އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިތުގެ ބައްޔާއި، ކިޑްނީގެ މައްސަލައާއި، ހަކުރު ބައްޔާއި، ލޭގެ ޕްލެޓްލެޓްސް މަދުވެގެން ކުރިމަތިވާ ބަލިތައް ހިމެނޭކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފު އެޤައުމުގެ ލާހޯރުން އެއަރ އެމްބިއުލާންސެއްގައި ލަންޑަނަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގެންދިޔައީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޞިއްޙީ ޙާލަތު ގޯސްވެ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާކަމަށް އެނާގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން އިރުޝާދުދިނުމާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ނަވާޒު ޤައުމުން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހުއްދަދިނެވެ.

ތިން ދައުރެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ނަވާޒް ޝަރީފު ގެންދެވީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުންނެވެ. ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކޮށްފައިވަނީ ބަލިޙާލަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އުމުރުން 69 އަހަރުގެ ނަވާޒް ޝަރީފު ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފިރިހެން ކޮއްކޯފުޅު އައްބާސް ޝަރީފާއި، އެތެރެ ހަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާ އެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.