ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ދުނިޔެ - ސްރީލަންކާ

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެޤައުމުގައި އާންމު ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގަވައިފި

  • ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މިކަމަށް އެންގެވީ އަސްކަރިއްޔާގެ މައްޗަށް ނެރުއްވި ގެޒެޓް ނޯޓިސްއެއްގައި

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 26 ނޮވެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 07:35 2,941

ސްރީލަންކާގެ އައު ކެބިނެޓް - ކޮލޮމްބޯ ޕޭޖް

ޢާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސިފައިން މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޅި ސްރީލަންކާގައި ޢާންމު ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ، އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގަވައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މިކަމަށް އެންގެވީ އަސްކަރިއްޔާގެ މައްޗަށް ނެރުއްވި ގެޒެޓް ނޯޓިސްއެއްގައިއެވެ.

ގެޒެޓް ނޯޓިސްގައި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓަބާޔަ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ޢާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސިފައިން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ޢާންމު ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުންމަތީ ދެމެތިބުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ވަގުތީ ދިފާޢީ ވަޒީރު ކަމަލް ގުނަރަތުނަ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ގޯޓަބާޔަ ޚާއްޞަ ގެޒެޓް ނޯޓިސްއެއް ނެރުއްވާ އަސްކަރިއްޔާގެ މައްޗަށް މިފަދަ އިން އަމުރުކުރެއްވީ، ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނީ ހުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، މިކަމަކީ އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް އަށަގެންނެވުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރެއްވި ކަމައް ނޫންކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް