ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އަރަބި ދުނިޔެ

އަރަބި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ހޮޓާތައް މިހާރު ހުރީ މައްކާގައި

  • ގާތްގަނޑަކަށް 1100 އެއްހާ ހޮޓާ މައްކާގައި ހުރޭ
  • ގިނަ ހޮޓާތައް އަޅާފައި ހުރީ މައްކާގެ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ހުރި ސަރަހައްދުގައި
  • ހޮޓާތަކުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޚިދުމަތް ލިބިގަނޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 24 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 00:54 6,543

މައްކާގައި ހުންނަ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު- އެންމެ ގިނަ ހޮޓާތައް ހުންނަނީ މި ސަރަހައްދުގައި - ޓްވިޓަރ

އަރަބި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ހޯޓާތައް އަޅާފައިވާ ޤައުމަކަށް މައްކާ ވެއްޖެއެވެ.

ކުރިން މި ރެކޯޑް އޮންނަނީ ދުބާއީގައި ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 1100 އެއްހާ ހޮޓަލާއެކު މައްކާ ވެފައިމިވަނީ އަރަބި ދުނިޔޭގައި މި ވިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާކޮށް ކުރާ އެއް ޤައުމަށް ވެފައެވެ.

ސައުދީ ގެޒެޓް ރިޕޯރޓްގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މައްކާގެ ހޮޓާތަކުން އެތައް މިލިއަން މީހުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނައިރު، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ހޮޓާތައް އަޅާފައި ހުރީ މައްކާގެ މަސްޖިދުއް ޙަރަމް (ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު) ހުރި ސަރަހައްދުގައެވެ.

މައްކާގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ (އެމް.ސީ.ސީ.އައި) ގެ ޗެއަރމަން ހިޝާމް ކާކީ ވިދާޅުވީ، މައްކާގެ ހޮޓާތަކުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހޮޓާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ސާމާނުތައް އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުން އިމްޕޯރޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މައްކާއިން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހޮޓާ ހިންގާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާކަމަށްވެސް އެމްސީސީއައި އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް