އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އުރީދޫ ކަލަރ ރަން

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން މިފަހަރު ވެސް ވަރަށް ފޯރިގަދަވާނެ!

  • މިފަހަރު ހެނދުނު މޫދު މަޖާ އިވެންޓް އޮންނާނެ
  • މިފަހަރުގެ ކަލަރ ރަން އަށް ވެސް 5000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވޭ
  • ކަލަރ ރަންގެ ރޫޓް މިއަހަރު ތަފާތުވާނެ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 18:12 | 2,975

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކަލަރ ރަންގެ ތެރެއިން - ސިމާހާ ނަސީމް

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެ އަހަރު އުރީދޫ އިން ކަލަރ ރަންގެ ތެރެއިން ބާއްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދުވުމުގެ ހަރަކާތް އެކަންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހަރަކާތް މިހާރު ފުޅާވެ، އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި ހަރަކާތުގެ ފޯރިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ކަލަރ ރަން ބާއްވާފައިވަނީ ކައިޓް ފެސްޓިވަލެއްގެ އިތުރުން މިއުޒިކް ޝޯވއެއް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

މިފަހަރުގެ ކަލަރ ރަން ވެސް މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި އުރީދޫ އިން ވަނީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު މިފަހަރު ކަލަރ ރަންގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ނޮވެމްބަރު 29 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު މޫދު މަޖާ އިވެންޓް ހުޅުމާލެ ރުއްގަޑު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހުރިހައި އުމުރުފުރައިގެ އާންމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތައް މި އިވެންޓް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ހެނދުނުގެ ސަޤާފީ ނާސްތާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އުރީދޫ އިން ކައިޓް ފެސްޓިވަލް ބޭއްވިއިރު ކުޑަކުދިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް އެ ފެސްޓިވަލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ކައިޓް ފެސްޓިވަލްގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެެވެ. އެ ކުދިން ކައިޓް ފެސްޓިވަލް ސިފަ ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް މަޖާ، އަދި ކަމުދިޔަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނީ މިފަހަރު ވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކައިޓް ފެސްޓިވަލް ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ސަޅި ސަޅި މަޑިވެސް ހޮވާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކައިޓް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން

މި ހަރަކާތްތަކަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހު (30 ނޮވެމްބަރުގައި) އުރީދޫގެ ކަލަރ ރަން 04:00 ޖަހާއިރު ފެށިގެންދާއިރު ކަލަރ ރަން ނިންމާފައި ރޭގަނޑު މިއުޒިކް ޝޯވއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އުރީދޫ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މިފަހަރުގެ ކަލަރ ރަން އަށް ވެސް 5000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާއިރު މިފަހަރުގެ ރޫޓް ތަފާތުވާނެއެވެ. އެގޮތުން އުރީދޫ އިން ބުނީ ހުޅުމާލެ ފެރީޓަމިނަލާއި ވީ ފަޅިން ދުވުން ފަށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގެ އަމާޒަކީ، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް، ދުވުމަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އަދި މަޖާ ހަރަކާތެއްކަން އަންގައިދިނުމެވެ. ތަފާތު ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ 5 ކިލޯމީޓަރުގެ މި ކުރު ދުވުމަކީ އަލަށް ދުވާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުކޮށް ދުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭފަދަ މަޖާ އިވެންޓެކެވެ. އުރީދޫ ކަލަރރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރ އެއް ދުވެ ނިމުމުން، ބެހެއްޓިފައިވާ ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކުރެއެވެ. މި ދުވުމަކީ ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ރޭހަކަށް ނުވާތީ، ހިނގާފަ، ޖޮގްކޮށްފަ، ދުވެފަ އަދި ނަށަމުން ދުވުން ނިންމި ބައިވެރިންނަށްވެސް މެޑަލްދީ، ދުވުމުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރާނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ކަލަރ ރަންގެ ފޯރިވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު އުންމީދަކީ މިފަދަ ކަލަރ ރަންގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިޔުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.