ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 03:34
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ސަރަހައްދު ބަނދުކޮށް، އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަނީ
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ސަރަހައްދު ބަނދުކޮށް، އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ
ޕާޓީގެ މުދަލަށް އަރައިގަތުމުގެ ހައްގެއް ފުލުހުންނަށް ލިބިގެނެއް ނުވޭ: އެމްޑީޕީ
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ފުލުހުން ހަރުގެ ހިންގާ ޢިމާރާތަށް ވަދެފައިވޭ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުދަލަށް އަރައިގަތުމުގެ ޙައްޤު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެނެއްނުވާ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ ހަރުގެއިން ފޭރިގަނެފައިވާ މުދާ މިހާރުން މިހާރަށް ހަވާލުކުރަން އެ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ވަދެ ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، މިއަދު އެ ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށާއި، މެމްބަރުންނާއި ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތައް ޖަމާވުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ހަރުގެއަށް ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަވީރު ފުލުހުން ވަދެ، އެތަން ހިސާރުކޮށް، ޕާޓީގެ ވެރިންނާ ނުލައި ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަރުގެ ފާސްކޮށް ޕާޓީގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި މުދާ ފޭރުން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

ހަމަމިއާއު މިއަދު މެންދުރު މުޙައްމަދު ޝާވިން ފުލުހުން ހާޒިރުކޮށް އޭނާގެ ޕްރިންޓިން ސްޓޫޑިއޯގައި ހުރި މުދަލާ ތަކެތިވެސް ފުލުހުން "ފޭރިގެންފައިވާތީ" އެކަންވެސް އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ފުލުހުން ހަރުގެ ހިންގާ ޢިމާރާތަށް ވަދެ، އެ އިމާރާތް ފާސްކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތު ޕާޓީގެ އެއްވެސް އިސްމީހަކު އެ އިމާރާތަށް ވަނުމަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ސިޔާސީ ކަންކަން ހަލަބޮލިވެ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ބަސްބުނާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެމްޑީޕީގެ މުދަލަށް އަރައިގަނެ، ލީޑަރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަކީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތީމުން، ގަދަބާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެ އެވެ.

ފާފު އަތޮޅާ ގުޅޭ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއްގެ މައުލޫމާތު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާނުކޮށް ސިއްރިއްޔާުތުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގާތް ބަޔަކާއެކު ރާވައިފާއިވާ މަޝްރޫޢާމެދު ދިވެހި ރައްްޔިތުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެ އެވެ.

ފާފު އަތޮޅު މައްސަލާގައި ރައްޔިތުން އެކިގޮތްގޮތަށް އިހްތިޖާޖްކުރަމުން ގެންދާއިރު، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދައްކައި، ފިއްތައިގެން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަށް އެމްޑީޕީން ބުނެ އެވެ.

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ޙިމާޔަތްދިނުމުގެ ނަމުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ކަރާމާތާއި މިނިވަންކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަރައިގަނެ، ޚުދުމުހުތާރުކަން ފަތުރަމުން އަންނައިރު މުވައްސަސާތައް ހިމޭނުންތިބުމަކީ ލަދުވެތިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެ އެވެ. ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން އިހްތިޖާޖު ކުރުމާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ފުލުހުން ހުއްޓުވަައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް