ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 01:08
ކޯސްޓްގާޑް: ގެއްލުނު ފަހިރޯދި ދޯނި ދަނީ ހޯދަމުން
ކޯސްޓްގާޑް: ގެއްލުނު ފަހިރޯދި ދޯނި ދަނީ ހޯދަމުން
ގޫގުލް
ދޯންޏެއް ގެއްލުން
މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
 
ގެއްލިފައިވަނީ ފަހި ރޯދި ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެ ދޯނި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ގެއްލިފައިވަނީ 15 މީހުންނާއެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު "ފަހިރޯދި" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދޯންޏާ އެންމެ ފަހުން ގުޅިފައިވަނީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި، އެދޯނި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެފައިވަނީ ކ.ގާފަރުގެ އިރުމަތި ފަރާތަށް ކަމަށް އެ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކ.ގާފަރުގައި ދުއްވާ މި ދޯންޏަކީ، ދިގުމިނުގައި 90 ފޫޓް އަދި ދޯނީގެ ބޭރުގައި މަޑު ނޫކުލައިގެ ދަވާދު ލާފައިވާ، ދޯނީގެ ގެގަނޑުގައި ހުދު ދަވާދު ލާފައިވާ ދޯންޏެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ކަމަށެވެ.

މި ދޯންޏާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކުރައްވައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭގުޅޭ ނަމްބަރު 191 ގުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް