އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފުލުހުން

ވަގުތު ނޫހުގެ ކޮމެންޓު ބައިގައި ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހާގެ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ

  • ކޮމެންޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އައި.ޕީ އެޑްރެހާއި، އެއައިޑީއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ
  • އެއީ ލައިސާގެ ނަމުގައި ކޮށްފައި އިން ކޮމެންޓެއް

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 21:28 | 17,256

ކްރިމިނަލް ކޯޓު - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވަގުތު ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އަރޓިކަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާތީ އެ ކޮމެންޓު ކުރި ފަރާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އެ ނޫހުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

އެ ކޮމެންޓު ޝާއިއުކޮށްފައި ވަނީ "ސަލަފް ޖަމާއަތުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭ، އެ ޖަމާއަތާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ: ނަޝީދު" މި ސުރުހީގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއްގައެވެ.

މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގައި ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ ''ލައިސާ'' ގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އައި.ޕީ އެޑްރެހާއި، އެއައިޑީއާ ބެހޭ އެންމެހާ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ދިނުމަށެވެ. އަދި ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ސޮއިކުރައްވާ ނެރިފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ، ވަގުތު.އެމްވީއަށް ކޯޓު އަމުރުލިބޭތާ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެމައުލޫމާތު ދިނުމަށް އަމުރުކުރާކަމަށެވެ.

"ސަލަފް ޖަމާއަތުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭ، އެ ޖަމާއަތާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ: ނަޝީދު" މިއަރޓިކަލް ވަގުތު ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ވަގުތު ނޫހުގައިވާ އެ ލިޔުމުގެ ކޮމެންޓު ސެކްޝަނުގައި ރައީސް ނަޝީދާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިންގެ "ލޭ މި ބިމަށް އޮހޮރުވައިގެން ކަމުގައިވާ ނަމަ އެކަންވެސް ކުރާނަން" ކަމަށް ބުނެ ވަނީ އިންޒާރުދީފައެވެ.

ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތާއި، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހަކު ކުށްވެރިވާނެއެވެ. އަދި އެމައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.