ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފުލުހުން

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މިމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި
  • 18 އަދި 28 އަހަރުގެ މީހާގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް
  • 19، 21 އަދި 22 އަހަރުގެ މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ވަނީ ޖަހާފައި

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:19 | 8,077

ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން - ޕޮލިސް

މާލޭގައި ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައިި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިވެހި ފަސް ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސްއަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އަދި އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުރާކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ދެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ މީހަކާއި 19 އަހަރުގެ މީހަކާއި 21 އަަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 22 އަހަރުގެ މީހަކާއި 28 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން 18 އަހަރުގެ މީހާއާއި 28 އަހަރުގެ މީހާ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ހައްޔަރުކޮށް، އެވަގުތު އެމީހުން ތިބި ކާރު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ބަނގުރާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ތިން ފުޅި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ 19 އަހަރުގެ މީހާއާއި 21 އަހަރުގެ މީހާ އަދި 22 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހެންވޭރު ގެއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 133 ސެލޯފިންކޮޅާއި، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފިލްމް ހުސްކުރި ދަޅަކާއި، ބަނގުރާކަމަށް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 39 ފުޅިއާއި، ބަނގުރާ ކަަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 395 ދަޅާއި، ބަނގުރާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 500 އެމްއެލްގެ ފުޅިއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް، 18 އަހަރުގެ މީހާއާއި 28 އަހަރުގެ މީހާއަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ވަނީ ދީފައިވެއެވެ. އަދި 19 އަހަރުގެ މީހާއާއި 21 އަހަރުގެ މީހާއާއި 22 އަހަރުގެ މީހާއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

މި ދެ މައްސަލަވެސް ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.