ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ސްރީލަންކާ

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

  • މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ މިއަދު ލަންކާގެ ގަޑިން 1300 ގައި

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 13:35 | 3,998

މަހިންދަ ރާޖަ ޕަކްސާ - ޑެއިލީ މިރޯ

ސްރީލަންކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކަމަށްވާ ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނަ ޕާޓީ(އެސްއެލްޕީޕީ) ގެ ލީޑަރު އަދި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ކުރުނާގަލަ އަވަށް ތަމްސީލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެންބަރު، މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު ސްރީލަންކާ ގަޑިން 1300 ގައެވެ.

ޕާރސީ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސެ، އާންމު ނަމުންނަމަ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއެކު އެމަނިކުފާނު ވެގެންދާނީ ސްރީލަންކާގެ 13 ވަނަ ބޮޑު ވަޒީރަށެވެ.

ސްރިލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެ، އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު އައްޔަންކުރެއްވީ، ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހާ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވަން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވަން ނިންމެވީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޭނާގެ ޕާޓީއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުމުންނެވެ. އަދި އާ ރައީސަށް ސަރުކާރު އެކުލަވާލަން ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ހެދުނު ވިކްރަމަ ސިންހާ ވަނީ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޤާމުގެ އިސްތިޢުފާ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އަންނަ މާރޗް މަހުގައި ބާއްވާ ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ނުވަތަ ޢާންމު އިންތިޚާބާއި ހަމަޔަށް ވެރިކަމުގެ ދަރުބާރު ހިންގާނެ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލާ ކެބިނެޓް އިޢުލާން ކުރައްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.