ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ޗައިނާ

ޗައިނާއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ބޯޓުދެލި އަންދަނީ

  • ކޯލް ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
  • ތިމާވެއްށީގެ ކަމާ ބެހޭ މާހިރުން ދަނީ ނުރުހުންފާޅު ކުރަމުން
  • މުޅި ދުނިޔޭގެ ކޯލް ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު ޖޫން ހަމާ ހަމައަށް 8.1 ގިގަވޮޓްއަށް ވަނީ ދަށްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 08:51 | 5,919

އެހެން ގައުމުތަކާ ހިލާފަށް ޗައިނާއިން ދަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޯލް އަންދަމުން - އަލްޖަޒީރާ

ޗައިނާއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ބޯޓުދެލި އަންދަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ބުނެފައިވަނީ ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ބޯޓުދެލި ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަތައް އުފައްދާ މިންވަރު ދަށްކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ޗައިނާއިން އަދި ވެސް ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޯޓުދެލި އަންދާ މިންވަރު އިތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ބޯޓުދެލި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހާ ހަމަޔަށް ބޯޓުދެލި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު ނިޞްބަތުން 4.5 އިންސައްތަ އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު ގާތުން ބަލަމުންދާ "ގްލޯބަލް އެނަރޖީ މޮނިޓަރ" އިން އެކުލަވާލި ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި، ޗައިނާއިން ވަނީ ބޯޓު ދެލި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު 42.9 ގިގަވޮޓްއަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ޗައިނާގައި ހަކަތަ އުފައްދަން ބޯޓުދެލި އަންދާ ޕްލާންޓުތައް އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިތަންތަނުން ޖުމްލަ 121.3 ގިގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިރިޕޯޓާ ހަވާލާދީ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ 2014 އިން 2016 އާއި ދެމެދު ހުއްޓާލާފަ ހުރި ބައެއް ޕްލާންޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ޗައިނާއިން އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު، ބޯޓުދެލި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު ޖޫން ހަމާ ހަމައަށް 8.1 ގިގަވޮޓްއަށް ވަނީ ދަށްކުރެވިފައެވެ.

ގްރީން ހައުސް ގޭސް މަދުކޮށް، ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޗައިނާއިން އެއްބަސްވެ އެނަރޖީ ރެވެލިއުޝަންގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ބޯޓު ދެލި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު 68 އިންސައްތައިގައި ހުރި އިރު، މިއަހަރާ ހަމައަށް 59 އިންސައްތައަށް ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާއިން މިކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅު ނާޅާކަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ތިމާވެށި ދިރާސާކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ކަމާ ބެހޭ މާހިރުންނާއި، ބައެއް އާންމުން ވަނީ ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ އިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޯޓުދެލި އަންދާ މިންވަރު މަދުކުރަން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔާ އަޑު އުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.