ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މާރާމާރީ

ގދ. ތިނަދޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފި

  • އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ވަނީ ފަރުވާދީފައި
  • އޭނާގެ ހާލު "ސްޓޭބަލް" ކަމަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ
  • މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 08:20 | 4,012

ގދ.ތިނަދޫ - ރާއްޖެއެމްވީ

ގދ ތިނަދޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހެއްގެ އަތަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ ޒަޙަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ މި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 23:05 ހާއިރުކަމަށެވެ. ޙަމަލާދީފައިވަނީ ފިރިހެނަކަށްކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ދެ މީހަކުވެގެން އެމީހާގެ އަތަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ އެއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައި ޑރ. އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ހޯދަން ރޭ ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން، މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 32 އަހަރާއި 26 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުން ހޯދައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 00:23 ހާއިރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.