ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - އެޗްޕީއޭ

އިންފުލުއެންޒާއާއި ޑެންގީ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައި ޑެންޑީ އިންފުލުއެންޒާ ބޭރަށް ހިންގުން އަދި ފާނަބަސަންދު ޖެހޭ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
  • ސާފްތާހިރުކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އެދިފައި
  • ބަލިވެ އުޅޭ އިރު މީހުން އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމާއި، ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާެރަތް ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އެދިފައި

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 19 ނޮވެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 18:59 4,517

މަދިރި އިތުރުވާތީ ފޮގްކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާ ވެސް އިންފުލުއެންޒާއާއި ޑެންގީ އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތީ ދިރާސީ އަހަރު ނިމި ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ކަމުން، މި ދުވަސް ވަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށާއި އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ އިންފުލުއެންޒާއާއި ޑެންޑީ އިތުރުވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން އެކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެ އެޖެންސީން ވަނީ އިންފުލުއެންޒާއާއި، އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި އެހެނިހެން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބައެއް ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިއްޖެނަމަ ކެއްސާ ކިނބިހިއަޅާ އިރު، އަނގައާއި ނެފާތް ނިވާކުރުމަށާއި، ރޯގާޖެހި ކެއްސާނަމަ އާންމުން އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންފުލުއެންޒާ ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު މީހުން ވެކްސިން ޖެހުމާއި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޭރަން ހިންގާ ހޮޑުލާނަމަ، ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުވުމަށާއި، ގިނަ ގިނައިން ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވުމަށާއި، ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ރޯ މޭވާއާއި، ތަރުކާރީ ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ދޮވެގެން ބޭނުންކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި ޑެންގީން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަށިގަނޑު ނިވާވާވަރަށް ހެދުން އެޅުމަށާއި، މަދިރި ލޯޝަން އަދި ސުޕްރޭ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި ގޭގެ ދޮރު ލައްޕާފައި ބެހެއްޓުމަށާއި ފެން ހަރުނުލާގޮތަށް އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރޯގާ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް