ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
މޯލްޑިވިއަން

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފި!

  • ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ހަތް މަންޒިލަކަށް
  • ބައެއް ފްލައިޓްތަކުން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފެއަރ ވެސް ތައާރަފުކުރި
  • ޢަމާޒަކީ އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީދާ ފްލައިޓްތައް ފެށުން

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:36 | 4,693

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް - ޓްވިޓަރ

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ ހަތް ސެކްޓަރއަށް ކަމަށާއި ބައެއް ފްލައިޓްތަކުން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފެއަރ ވެސް ތައާރަފުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ:

  1. މާލެއިން ގަމަށް
  2. މާލެއިން ކޫއްޑޫއަށް
  3. މާލެއިން ކައްދޫއަށް
  4. މާލެއިން ހަނިމާދޫއަށް
  5. މާލެއިން އިފުރަށް
  6. މާލެއިން ދަރަވަންދޫއަށް
  7. މާލެއިން ކާޑެއްދޫއަށް

މޯލްޑިވިއަނުން އިތުރަށް ބުނީ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައވަނީ ސޫކުލް ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އެކި ރަށްތަކަށް ދަތުރު ކުރާނެތީ، އެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ދާދި ފަހުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ކޮޗިނަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިނަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބޭސްފަރުވާއަށް ކޮޗިނަށް ދާ ދިވެހިންނަށާއި، އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއައުމަށް ލުއި ފަސޭހަ ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުންކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް(އައިއޭއެސް) ގެ ޢަމާޒަކީ އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީދާ ފްލައިޓްތައް ފެށުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.