ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސްރީ ލަންކާ

އިންތިހާބުގެ ނާކާމިޔާބީއާއެކު ޕްރެމަދާސާ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

  • އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު، ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވާ
  • ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 35 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 18 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޯމަ 08:40 | 4,905

ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ޕްރަމަދަސާ - ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ވެރިކަންކުރާ ޔުނައިޓެޑް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ސަޖިތް ޕްރެމަދާސާ ޕާޓީގެ ނައިބުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ލިބިވަޑައިގަތް ނާކާމިޔާބީ ޤަބޫލުކުރައްވާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސައަށް މަރްޙަބާ ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ސްރީލަންކާގެ ނެޝަނަލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ކުރި ވަގުތީ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަށް ވޯޓި ލިބިފައިވަނީ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެއަށެވެ. އޭނާއަކީ ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނަ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ކެންޑިޑޭޓެވެ. ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އޭނާއަށް 48.2 ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ. އަދި ސަޖިތް ޕްރެމަދާސައަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 45.3 ޕަސެންޓެވެ.

އިންތިޚާބުން ލިބިވަޑައިގަތް ނާކާމިޔާބީއާއެކު ޕްރަމަދޭސާވަނީ ވެރިކަންކުރާ ޔުނައިޓެޑް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރެއްވި ސަބަބެއް މިހާތަނަށް ވެސް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންކަން ނިމޭނެކަމަށެވެ. އަދި 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭ އެ ޤައުމުގައި އައު ރައީސެއް ހުވާކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާނެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 35 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއްވިއެވެ. މިއީ އެ ޤައުމުގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި އެންމެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުވެފައިވަނީ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރި 26 އަހަރުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވި ހިކުމަތްތެރި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިންމުމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުވު ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ޢާންމުންގެ ރުހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވިއެރު ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެ ވަނީ ސަލާމަތީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ އިޞްލާހު ކުރުމަށް ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ މިވަގުތު އެޤައުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.