ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލުން

ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލި ދުވަހު އަދީބު ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރެއްވި މެސެޖް: "މިޝަން އެކޮމްޕްލިޝްޑް"

  • ރާއްޖެޓީވީގައި ރޯކޮށްލި ދުވަހު ނާޒިމް އިންނެވީ ރައީސް ޔާމީނު އަރިހުގައި ތާސް ކުޅުއްވަން
  • އަދީބުގެ މެސެޖް އައުމުން މެސެޖް ވިދާޅުވީވެސް އޭނާ
  • ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލިތާ 6 އަހަރުވެއްޖެ

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 19:58 | 58,912

ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލިތާ 6 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އެ ސްޓޭޝަން ރޯކޮށްލި ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް "މިޝަން އެކޮމްޕްލިޝްޑް" ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މެސެޖް ކުރެއްވިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު މަރު ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ރިޕޯރޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމުގެ ބަޔާނާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލި ދުވަހު ނާޒިމް އިންނެވީ ރައީސް ޔާމީނު އަރިހުގައި ތާސް ކުޅުއްވަން ކަމަށާއި، އަދީބުގެ މެސެޖް އައުމުން މެސެޖް ވިދާޅުވީވެސް އޭނާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އައިނު ނާޅުއްވައި ރައީސް ޔާމީނަށް މެސެޖް ވިދާޅުނުވެވޭނެތީ އެ މެސެޖް ކިޔާލުމަށް ރައީސް ޔާމީނު އެދިވަޑައިގަތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭރު އެއީ ކޮންކަމަކާގުޅޭ މެސެޖެއްކަަން އެނގިނުލައްވާކަމަށްވެސް ނާޒިމުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލި ދުވަހުވެސް ޔާމީން ގޭގައި ތާސްކުޅެން އިންދައި ޔާމީނުގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. މިގޮތުން އައިނު ނާޅުއްވައި ޔާމީނަށް އެ މެސެޖު ނުކިޔޭނެތީ އަޅުގަނޑު ގާތު އެ މެސެޖް ކިޔާލަން ބުންޏެވެ. އެ މެސެޖުގައި އޮތީ މިޝަން އެކޮމްޕްލިޝްޑް ކަމަށެވެ. މިއީ ކޮން ކަމަކަށް ބުނި އެއްޗެއް ކަމެއް އޭރު އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލައިގެން އުޅޭކަން އެނގުމުން މި މެސެޖަކީ އެކަމާ ގުޅޭ މެސެޖެއްކަން ފަހުން އެނގުނެވެ.

~ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމްގެ ބަޔާން

ނާޒިމުގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 2013 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ "މޯޓިވް" އެއް ކަމަށާއި، އަދީބު ހުންނެވީ ކޮންމެފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިކޮށްގެންވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އިމާރާތުގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓޫޑިއޯ ހިންގަމުން ދިޔަ ބީކޭޓީ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާ ހުރިހާ އިކުއިޕްމެންޓެއް އަންދައި އަޅިއަށް ހަދާލާފައިވަނީ، ރާއްޖެޓީވީއަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބި، އެކަން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ހިންގި މި ޖަރީމާގެ ސަބަބުން 11.65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެންލުން ރާއްޖެޓީވީއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މާސްކު އަޅައިގެން ތިބި ފަސް މީހުން ރާއްޖެޓީވީ ހުރި އިމާރާތަށް ވަދެ ސްޓޫޑިއޯ ރޯކޮށް އަޅިއަށް ހެދިތާހަ އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އެކަމުގައި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންސާފު ލިބިފައެއް ނެތެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީޙުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ޝަރީއަތް އަދިވެސް ނުނިމެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.