ހޮނިހިރު 31 އޮކްޓޯބަރ 2020
14 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އެކްސިޑެންޓް

ބަސް މަޑުނުކޮށް ދިޔައީ އެކްސިޑެންޓް ހިނގިކަން ނޭނގޭތީ: އެމްޓީސީސީ

  • ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ވަނީ ނިޔާވެފައި
  • ޑްރައިވަރަކީ ސިއްހީ މައްސަލައެއް ނުހުންނަ ރަނގަޅު މުއައްޒަފެއް
  • ބަސް ދުއްވަން އިން 51 އަހަރު މީހާ ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ކ. މާލެ | 13 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 17:21 | 2,714

އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއް - ވަން އޮންލައިން

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ-ހުޅުލޭ ހައިވޭ މަތީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓަށްފަހު މަޑުނުކޮށްދިޔައީ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގިކަމެއް ބަސް ޑްރައިވަރައް ނޭނގޭތީ ކަމަށް އެބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރާ ހަވާލާދީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓްގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި، ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ. އަދި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދީފައިވާއިރު، އޭނާއަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގުމުން އެމްޓީސީސީގެ ބަސް ވަނީ މަޑުނުކޮށް މާލެއަށް އައުމަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން ފުލުހުން ވަނީ މިބަސް ހުއްޓުވާ، ބަހުގެ ޑްރައިވަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހް ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓަށްފަހު އެމްޓީސީސީގެ ބަސް މަޑުނުކޮށް ދިޔައީ ބަހުގައި އެހެން ވެހިކަލެއް ޖެހުނުކަން ޑްރައިވަރަށް ނޭނގޭތީ ކަމަށާއި، އެބަހުގައި ތިބި މީހުންވެސް އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގިކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބަހަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަސްދުއްވި ޑްރައިވަރާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާހު ވިދާޅުވީ އެޑްރައިވަރަކީ 2015 އަހަރުން ފެށިގެން އެމްޓީސީސީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޑްރައިވަރަކީ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސިއްހީ ގޮތުން މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝާހު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ މިމައްސަލައަށް އެމްޓީސީސީން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަސް ދުއްވަން އިން 54 އަހަރުގެ ދިވެހި ޑްރައިވަރު މިހާރު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި ކުޑަ ކުއްޖަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި ޔޫކްރެއިންގެ ފަތުރުވެރިޔަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.