ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ހެޕަޓައިޓިސް ބީ

އާސަންދައިގެ ދަށުން ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ގެ ބޭސް އެސްޓީއޯ ފާމަސީން މިހާރު ލިބޭނެ: އެޗްޕީއޭ

  • އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ފާރމަސީން ބޭސް ލިބެން ހުންނާނެ
  • ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓީ ހުށައެޅުމުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސް ލިބޭނެ
  • ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 13 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 12:24 5,144

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ- މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް - މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް

ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް އާސަންދައިގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ ފާމަސީން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ފާމަސީން ބޭސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓީ ހުށައެޅުމުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ފުއްޕާމެއަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. މިބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި ފެންނަ ބައެއް އަލާމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުން އައުމާއި، ވަރުބަލި ވުމުގެ އިތުރުން ބަނޑުގައި ރިއްސުން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްޔަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ބަލި ދެމިގެންގޮސް އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި އެހެން ބަލިތަކަށްވެސް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް