އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހެޕަޓައިޓިސް ބީ

އާސަންދައިގެ ދަށުން ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ގެ ބޭސް އެސްޓީއޯ ފާމަސީން މިހާރު ލިބޭނެ: އެޗްޕީއޭ

  • އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ފާރމަސީން ބޭސް ލިބެން ހުންނާނެ
  • ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓީ ހުށައެޅުމުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސް ލިބޭނެ
  • ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް

ކ. މާލެ | 13 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 12:24 | 7,152

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ- މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް - މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް

ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް އާސަންދައިގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ ފާމަސީން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ފާމަސީން ބޭސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓީ ހުށައެޅުމުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ފުއްޕާމެއަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. މިބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި ފެންނަ ބައެއް އަލާމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުން އައުމާއި، ވަރުބަލި ވުމުގެ އިތުރުން ބަނޑުގައި ރިއްސުން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްޔަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ބަލި ދެމިގެންގޮސް އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި އެހެން ބަލިތަކަށްވެސް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.