ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ތުރުކީ

ތުރުކީގަ ތިބި އައިސްއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެމީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި

  • ތުުރުކީގެ ޖަލުތަކުގައި އައިސްއަށް ނިސްބަތްވާ 2500 އަށްވުރެ ގިނަ ހަނގުރާމަވެރިން އެބަތިބި

ކ. މާލެ | 13 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 08:38 | 3,026

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން - ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ތުރުކީވިލާތުން ބުނެފިއެވެ.

ތުރުކީން ބުނީ އެޤައުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އައިއެސް ޖަމާޢަތަށް ނިޞްބަތްވާ މީހުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ނިންމީ ޤައުމުތަކުން އެޤައުމާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

ތުުރުކީގެ ޖަލުތަކުގައި އައިސް ޖަމާޢަތަށް ނިޞްބަތްވާ 2500 އަށްވުރެ ގިނަ ހަނގުރާމަވެރިން ތިބިކަމަށް އެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާ އަށް ނިޞްބަތްވާ އައިއެސްގެ މީހަކު އެ ޤައުމަށް ފޮނުވާފައިވާ އިރު ޖަރުމަން، ފްރާންސް، އަޔަލޭންޑް އަދި ޑެންމާކަށް ނިޞްބަތްވާ އައިއެސްގެ 20 މީހަކު އެ މީހުންގެ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ތުުރުކީވިލާތުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޤައުމުތަކުން ތުރުކީއަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަޅުތައް ވަރުގަދަކުރާތީ އެޤައުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އައިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެމީހުންގެ ޤައުމުތަަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ އިރު، އެ މީހުންނާ ޙަވާލުވުމަށް ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން ދަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. އައިއެސްއާ ގުޅުނު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ރަށްވެހިކަން އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ ބާޠިލު ކޮށްފައެވެ.

ތުރުކީ ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމުގެ ދަށުން އައިއެސްއާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި 102 ގައުމެއްގެ 7600 މީހުން މިހާތަނަށް އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރުދޮޣާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.