ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ބޮލީވިއާ

މެކްސިކޯއިން ހިމަޔާތް ހޯއްދަވައިގެން ބޮލީވިއާގެ ރައީސް އެގައުމަށް ވަޑައިގެންފި

  • ވެރިކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއާއި ލާބައަށް

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 13 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 08:51 3,965

ބޮލީވިއާގެ ރައީސް އީވޯ މޮރާލެސް - ބީބީސީ

ހޯމަ ދުވަހު އަމިއްލަފުޅަށް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ބޮލީވިއާގެ ރައީސް އީވޯ މޮރާލޭސްއަށް މެކްސިކޯއިން ޙިމާޔަތް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު އެ ޤައުމަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މޮރާލޭސް މެކްސިކޯގެ ޙިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެޤައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އީވޯ މަޤާމުގެ އިސްތިޢުފާ އިޢުލާންކުރެއްވީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި ތަޤުރީރެއްގައެވެ. އިސްތިޢުފާ ސިޓީ ރަސްމީކޮށް ކޮންގްރެސްއަށް ފޮނުވާނެކަން އިޢުލާންކުރައްވައި މޮރާލެސް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއާއި ލާބައަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމަށް ރަނގަޅަކަށް ކަމަށެވެ.

މޮރާލޭސް މިވަނީ މިދިޔަމަހުގެ ވިހި ވަނަ ދުވަހު އެޤައުމުގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރި ނޫންކަމަށް ބުނެ އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަދި ބައިނަލް އަޤުވާމީ އޮޑިޓް ފާރަމަކުންވެސް ވަނީ އިންތިޚާބުގައި ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކަށަވަރުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މެކްސިކޯގެ ޙިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެޤައުމަށް ވަޑައިގެން މޮރާލޭސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަދިވެސް ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ދަތި އުނދަގޫކަމެއް ކަމަށް ވެސް މޮރާލެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް