އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފުލުހުން

ގާޒީ އަލީ ރަޝީދުގެ ގެއަށް ކޯރާޑިއަކުން ގެއްލުން ދީފި

  • ފުލުހުން ބުނީ ދޮރަށް ގެއްލުންދީ ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ މައްސަލަ ރޭ ފަތިހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް
  • ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ގާޒީ އަލީ ރަޝީދާއި ހަވާލުކުރީ އިސްގާޒީ ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 12 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 10:59 | 4,523

ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު - ސަން އޮންލައިން

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ފްލެޓްގެ ބޭރު ދޮރަށް ކޯރާޑިއަކުން ގެއްލުންދީފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދޮރަށް ގެއްލުންދީ ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ މައްސަލަ ރޭ ފަތިހު 5:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދޮރަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރުކަމަށް ބެލެވޭ ކޯރާޑި އެއް ދޮރު ކައިރިން ފެނިފައިވޭ

~ ފުލުހުން

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ފުލުހުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަލީ ރަޝީދާއި ޙަވާލުކުރީ އިސް ޤާޟީ ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ހައިލަމް ސަސްޕެންޑްކުރީ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ވައިބަރ ގްރޫޕަކަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައިވާ ކުރެހުމެއްގެ މައްސަލައިގަ އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރުގައި ޗޭނު ޖަހައި ގަން ހިންގުވާ މަންޒަރު އެ ކުރެހުމުން ފެނެއެވެ. އެ މެސެޖްގެ ސްކްރީން ޝޮޓް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޢާންމުވުމާއެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ހައިލަމަށް ޢަމާޒުވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެއީ، އޮޅިގެން ފޮނުވުނު ކުރެހުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ ޔާމީނަށް ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވަން ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އޭނާ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.