ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަތީވަޑާންގަނޑު މަސައްކަތް ފަށައިފި

  • ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވަނީ ދިރާގުގެ ކުރީގެ ހެޑް އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި
  • ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވާ ބެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ
  • ކަޅުވަކަރު އަލުން ރޭވުމުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 10 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 11:09 3,091

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - ޓްވިޓަރ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ ތެރެއިން ހިރިގަލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މަތީވަޑާންގަނޑުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާކަމަށް ޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނެފި އެވެ.

ކޮންވަޒޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޒަމީރު މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަތިވަޑާންގަނޑު އޮތީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައި ކަމަށާއި، މަތިވަޑާންގަނޑު ހަދާނީ ހައިވަކަރުން ކަމަށެވެ. މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާއިރު މިސްކިތުގެ އަޞްލު ނުގެއްލޭނެ ކަމަށާއި، މިސްކިތުގެ ވަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ޒަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލްޓަން ޕާރކުގައި ކުރިން ހުރި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ރޫޅާލައި މާލެ ނޫން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އެ މިސްކިތް އަލުން ރާވައި މާލޭގައި ބެހެއްޓުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެކެވެ.

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވަނީ ޗާންދަނީ މަގު، މެދުޒިޔާރަތް މަގު ކަންމަތީގައި ދިރާގުގެ ކުރީގެ ހެޑްއޮފީސް ހުރި ބިމުގައެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވާ ބެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ. އެ ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ ހެރިޓޭޖް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޓީމަކުންނެވެ.

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށްފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހެވެ.

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަކީ ދިވެހިންގެ ގަލުވަޑާމާއި ލާފެންކުރުމުގެ ފަންނުވެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދޭ މިސްކިތެކެވެ. މި މިސްކިތުގައި ހިރިގަލާއި ކަޅުވަކަރުގެ ކުރެހުންތައް ކަނޑާނެގިފައިވާއިރު، މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ ބައިތައްވެސް ހުންނަނީ ލާފެންކުރެވިފައެވެ. މި މިސްކިތަށް ކަޅުވަކަރު މިސްކިތޭ ކިޔުނީ މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ ވަޑާމަށް ކަޅުވަކަރު ބޭނުންކޮށްފައި ހުރުމުންނެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި މި ކަޅުވަކަރަކީ ޣިޔާސުއްދީން ރަދުންގެ ގަނޑުވަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ކަޅު ވަކަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް