އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ދުނިޔެ - އިރާނު

އިރާން މަތިން އުދުހެމުންދިޔަ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލައިފި

  • މިޑްރޯންގެ ބައިތައް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 9 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 13:07 6,246

އިރާނު - އަލްޖަޒީރާ

އިރާން މަތިން އުދުހެމުންދިޔަ ޑްރޯން އެއް އެގައުމުން ވައްޓާލައިފިއެވެ.

އިރާންގެ އިރްނާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނާގޮތުން މި ޑްރޯންއަކީ އެހެން ގައުމެއްގެ ޑްރޯނެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންގައުމެއްގެ ޑްރޯނެއް ކަމެއް އިރާނުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އިރްނާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނާގޮތުން މިޑްރޯންގެ ބައިތައް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އިރާންގެ ޑިފެންސް ފޯސް އިން މި ޑްރޯން ވައްޓާލީ އެގައުމުގެ ދެކުނުހުޅަނގުގައި އޮންނަ މަހްޝަހަރް ސިޓީގައި އުދުހެމުން ދަނިކޮށެވެ. އިރްނާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނާގޮތުން މި ޑްރޯން ވައްޓާލީ އެ ގައުމުގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކާއި ހިލާފަށް އެޑްރޯން އުދުހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޑްރޯން ވައްޓާލި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ އެމެރިކާގެ ޑްރޯނެއް ނޫންކަމުގަ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި އިރާނުން ވަނީ އެމެރިކާގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް