raajjemv logo
ޔޫރަޕާ ލީގް
ފަސޭހަކަމާއެކު ޕާޓިޒަން ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ދެވަނަ ބުރަށް!
 
މި ނަތީޖާ އާއި އެކު ޔުނައިޓެޑް ވަނީ ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފަ
 
މި މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން
އަތޫފް އާތިފް
2,789
ކ. މާލެ |
8 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 19:23
ޔުނައިޓެޑް ކުޅުންތެރިން ލަނޑަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ

ޔޫރަޕާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޕާޓިޒަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށް ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން ޔުނައިޓެޑުން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ޕާޓިޒަން ގޯލަށް ފޮނުވައިލިއިރު މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މޭސަން ގްރީންވުޑްއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ޔުނައިޓެޑުން ގެންދިޔައީ ޕާޓިޒަންގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ހަމަލާތަށް އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި އެންތަނީ މާޝިއަލް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ގްރީންވުޑްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ޔުނައިޓެޑް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ޔުނައިޓެޑުން އަވަސް އެޓޭކިންގ ގޭމެއް ކުޅުނުއިރު މެޗުގެ 49 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކަސް ރަޝްފޯޑް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ މެޗުން ޔުނައިޓެޑަށް ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައެވެ.

މި ނަތީޖާ އާއި އެކު ޔުނައިޓެޑުން ގްރޫޕް "އެލް"ގެ އެއްވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި އޮތް އޭޒެޑް އަށް ލިބިފައިވަނީ އަށް ޕޮއިންޓެވެ. އަދި މެޗުން ބަލިވި ޕާޓިޒަން އިން އޮތީ ލިބުނު ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ތިން ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް