ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޓްވިޓަރ

ޓްވިޓަރއިން ސިޔާސީ އިސްތިހާރު ނުދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

  • މިނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަނީ ނޮވެންބަރު 22 ގައި
  • މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ އިސްތިހާރުތައް ވެސް ހުއްޓާލާނެ
  • ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާތީ ޕްރެޝަރތައް ކުރިމަތިވޭ

ކ. މާލެ | 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:50 | 3,090

ޓްވިޓަރ - ޓައިމްސް ނައު

ޓްވިޓަރއިން ސިޔާސީ އިސްތިހާރެއް ޓްވިޓަރގެ އެއްވެސް ފްލެޓްފޯމްއެއްގައި ނުދެއްކުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޓްވިޓަރ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ވިދާޅުވީ ޓްވިޓަރ އިން އެއްވެސް ސިޔާސީ އިސްތިހާރެއް ނުދައްކާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ އިސްތިހާރުތައް ވެސް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނޮވެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު މިނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓްވިޓަރގެ މަރކެޓްގައި ޝެއަރ މާބޮޑަށް ދަށް ނުވާނެ ކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ފްލެޓްފޯމްތައް ކަމުގައިވާ ފޭސްބުކް، ޓްވިޓަރ، އަށް ބޮޑެތި ޕްރެޝަރތަކެއް އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އެފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ދޮގު މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ފަތުރާތީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ފޭސްބުކް އިން ވަނީ އަދިވެސް މިފަދަ ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ހިމެނޭ އިސްތިހާރުތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޗެކް ނުކޮށް އަދިވެސް އަރުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ފޭސްބުކްގެ މިނިންމެވުމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ، އެމެރިކާގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ޖޯ ބައިޑަން އަދި ސެނަރޓަރ އެލިޒަބަތް ވޮރަން ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ސިޔާސީ އިސްތިހާރު ނުދެއްކުމަށް ޓްވިޓަރއިން ނިންމި ނިންމުމަށް ޖޯ ބައިޑަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަން ޑިރެކްޓަރ ބިލް ރޫސޯ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއަށް ފެތުރި ދޮގު މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ އިސްތިހާރު ނުދެއްކުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.