ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޗިލީ

އޭޕީއީސީ ސަމިޓާއި، ކޮޕް25 ކްލައިމެޓް ކޮންފަރެންސް ޗިލީގައި ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

  • މި ދެ ސަމިޓް ޗިލީގައި ނުބާއްވަން ނިންމީ އެގައުމުގައި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާ ތަކާއި ގުޅިގެން
  • ސަމިޓްތައް ނުބޭއްވުމަކީ ގައުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ޕިނޭރާ ސިފަކުރެއްވި
  • ޗިލާގައި ކުރާ މުޒާހަރާތަކުގައި އާންމުންނާ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 22:48 | 2,592

ޗިލީގެ ރައީސް ސަބިސްޓަން ޕިނޭރާ - ސީއެންއޭ

ޗިލީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް އޭޕީއީސީ ސަމިޓާއި، ކޮޕް25 ކްލައިމެޓް ކޮންފަރެންސް މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގައި ނުބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ދެ ސަމިޓް ނުބާއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ޗިލީގެ ރައީސް ސަބިސްޓަން ޕިނޭރާއެވެ.

ސަމިޓް ނުބާއްވަން ނިންމިކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން ޕިނޭރާ ވިދާޅުވީ މި ދެސަމިޓް ނުބޭއްވޭކަމީ ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޗިލީގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ސަބަބުން މި ދެސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ތަން ނުދޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 އަދި 17 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭޕީސީ ސަމިޓާއި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 2 ކުން 13 އަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޕް ކްލައިމެޓް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވެން ނެތް ކަމަށް ޕިނޭރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕިނޭރާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ދެސަމިޓް ނުބޭއްވުމަކީ ގައުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި މި ދެސަމިޓަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ދެ ސަމިޓް ކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އޭޕީއީސީ ސަމިޓަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ 20 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސަމިޓެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލަކި ވިދާޅުވީ ޗިލީ އިން ސަމިޓް ނުބާއްވަން ނިންމާ އިއުލާން ކުރުމުން ލިބިގެންދިޔައީ ހައިރާން ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.