ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

ފަސް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

  • މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 16:51 | 4,831

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމެންޓް

ފަސް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ހދ. ނެއްލައިދޫ، ހދ. ހަނިމާދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަމްގެ އިތުރުން ނ. ކުޑަފަރީގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އަދި ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް 1.34 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާރްކޭއެލް ގްރޫޕްއާއެވެ. ހދ. ނޮޅިވަރަމްގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް 1.34 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާރްކޭއެލް ގްރޫޕްއާއެވެ. ހަމައެހެންމެ ހދ. ހަނިމާދޫގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް 1.34 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވެސް އާރްކޭއެލް ގްރޫޕްއާއެވެ.

މީގެއިތުރުން ހދ. ނެއްލައިދޫ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް 1.190 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ފްލެކްސް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރިއިރު ނ. ކުޑަފަރީ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް 1.152 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކުރީ ވެސް އެ ކުންފުންޏާއެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަސްހަދު އަލީ ސޮއިކުރެއްވިއިރު އާރްކޭއެލް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުޒައިމާ އާސިރްއެވެ. އަދި ފްލެކްސް އިންކްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ނަޖާހް ޝަރީފްއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެއެވެ.

މި ދަނޑުތަކާއެކު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ޖުމްލަ 19 ދަނޑެއްގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ދަނޑުތަކުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަށް ދަނޑުތަކުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.