ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސްވިމިންގ ޓްރެކް

ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން ޖެހުމުން

  • 120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައި
  • މަސައްކަތް މާޒިޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:20 | 2,285

މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް - އަޝްވާ ފަހީމް

މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ހަދަން ޖެހޭ ގިނަ ދިރާސާ ތަކެއް ހަދަން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭ އިރު ދެކުނު ފަރާތުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ސިޑިބަރިއާއެކު ފާހަނާ އާއި ފެންވަރާނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މާޒިޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާއިރު ވެސް މަސައްކަތް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އަލީ ވިދާޅިވީ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވެފައިވަނީ ކުރިން ރޭވިގޮތާއި ހިލާފަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށާއި އެގޮތުން އިތުރު ދިރާސާތަކެއް ކުރަން ޖެހުނީ މާލޭގެ އެއްގަމު ތޮއްޓަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ ކަމަށެވެ. އަދި ދިރާސާތަކަށް ފަހު ނޮވެމްބަރު މަހު އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭވަރު ވާނެ ކަމަށް އިސްމާއިލް އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްވިމިންގ ޓްރެކް ގައި މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު މިހާރު ހުންނަނީ ވަގުތީ ޓެންޓު ޖަހާ ހިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ޓްރެކް ތަރައްގީ ކުރުމުން މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ފެތުންތެރިންނަށާއި ކުޅި ބަލަންދާ މީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.