ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ކުޅިވަރު - ފްރެންޗް ލީގު

ފްރެންޗް ލީގު: މާސޭ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީއަށް 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް

  • މާސޭއާ ވާދަކޮށް ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 28 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 09:36 1,561

މާސޭ އަދި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ފްރެންޗް ލީގުގައި މާސޭ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީން ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މާސޭއާ ވާދަކޮށް ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޕީއެސްޖީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން މާސޭގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އެޓީމުން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދަމުންނެވެ.

ޕީއެސްޖީން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 10 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މައުރޯ އިކާޑީއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ޕީއެސްޖީން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ.

ޕީއެސްޖީން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 26 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު މާކޯ ވެރާޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިކާޑީއެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން އެންހަލް ޑިމަރިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ވަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީން ވަނީ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑުވެސް ޑިމަރިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ އެމްބާޕޭއެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ޕީއެސްޖީންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ދިޔައީ މާސޭގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ހާފްގައި އެޓީމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ނުހިފެއެވެ.

މި ހާފްގައި މާސޭއިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، އެޓީމަށް ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމަށްވެސް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ނުހިފެއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޕީއެސްޖީ އޮތީ ކުޅުނު 11 މެޗުން ލިބުނު 27 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި މާސޭ އޮތީ ކުޅުނު 11 މެޗުން ލިބުނު 16 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް