ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - މަންޓާ އެއަރ

ތިން ވަނަ ސީޕްލޭން އަންގާރަ ދުވަހުން ގެންނާނަން: މަންޓާ އެއަރ

  • ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ފިކްސްޑް ޝެޑިއުލެއް އޮންނާނެ
  • ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު
  • މަންޓާ އެއަރ އިން ޖުމްލަ 10 ސީޕްލޭން ގެންނާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 12:03 1,767

މަންޓާ އެއަރ އިން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ވަނަ ސީޕްލޭން - މަންޓާ އެއާ

މަންޓާ އެއަރގެ ތިން ވަނަ ސީޕްލޭން މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނާނެކަމަށް މަންޓާ އެއަރއިން ބުނެފިއެވެ.

މަންޓާ އެއަރ އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ދެ ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްފައިވާއިރު ދެވަނަ ސީޕްލޭން ގެނެސްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ސީޕްލޭނަކީ "ޑީ.އެޗް.ސީ-6 ޓްވިން އޮޓަރ" މަރުކާގެ ސީ-ޕްލޭނެކެވެ. 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި ސީޕްލޭންގައި ލަގޭޖަށް ޖާގަ ބެހެއްޓުމަށްފަހު 15 މީހުންގެ ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށް މަންޓާ އިން ބުނެއެވެ. އަދި ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ދެ ޕައިލެޓުން ތިބޭނެއެވެ.

މަންޓާ އެއަރގެ ޗީފް މާރކެޓިންގ އޮފިސަރ އަޙްމަދު މައުމޫން ވިދާޅުވީ ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް މި ފަށަނީ އައު ސަރވިސް ލެވަލްއަކާއެކު ކަމަށާއި ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ފިކްސްޑް ޝެޑިއުލެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށާނެކަން ފާހަގަކޮށް މަންޓާ އިން ބުނީ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން އިންޓަރިމް ޓާރމިނަލެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މަންޓާ އެއަރ އިން ޖުމްލަ 10 ސީޕްލޭން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖުމްލަ 7 ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މަންޓާ އެއަރގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދްމަތް ފެށީ މީގެ 7 މަސް ކުރިންނެވެ. މަންޓާ އެއަރ އިން މިހާރު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރަމުންދަނީ ބ. ދަރަވަންދުއާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް