ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެމް 7

އެމް 7 ސްކޫލް ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯ ފަށައިފި

  • މިހާރު ވަނީ ނަން ނޯޓްކުރަން ފަށައިފައި
  • ފޮތް ލިސްޓް ވިއްކަން ފަށާނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ސްކޫލް ބަންދުވުމުން
  • ފޮތް ލިސްޓްތައް ހުންނަނީ ރީތި ޕެކޭޖެއްގައި

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 09:14 | 2,283

ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އެމް7 ސްކޫލް"ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯ"2020 ފަށައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަން އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ "ހޮނިހިރު މާރުކޭޓް " ސަރަހައްދުގައި އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް އަލީއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް އަލީ ވިދާޅުވީ އެމް7 ސްކޫލް ސީޒަން ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމް7 ގެ ތަކެއްޗަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތި ކަމަށެވެ.

އެމް7 ގްރޫޕްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުށިން ފޮތް ސީޒަން ފެށީ މި ފަހަރު ވެސް އެމް7 ގެ ތީމަކީ "ޖަޒީރާ" ތީމްކަމަށް ވުމުން، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށެއްގައި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމް7 ގެ ފޮތް ސީޒަންގައި ފޮތް ލިސްޓް ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް މިހާރު ވަނީ ނަން ނޯޓްކުރަން ފަށައިފައެވެ. ފޮތް ލިސްޓް ވިއްކަން ފަށާނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ސްކޫލް ބަންދުވުމުންނެވެ.

އެމް7 ޕްރިންޓަކީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ލިޔެ އުފައްދާ ޗާޕްޚާނާ އެވެ. އަދި އެމް7 ގެ ބުކްސްޓޯރުން ވިއްކާ މޮނިޓަރ ފޮތާއި ސްޓޭޝަނަރީއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެއްޗެވެ.

ފޮތް ލިސްޓްތައް ރީތި ޕެކޭޖެއްގައި ފުރަތަމަ ވިއްކަން ފެށީ އެމް7 ބުކްޝޮޕުންނެވެ. މިފަހަރު ވެސް ފޮތްތައް ދޫކުރާނީ ރީތި ޕެކޭޖެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.