ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެމެރިކާ

އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ނިންމައިފި

  • ތުރުކީން ސީރިއާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 07:12 | 3,407

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް - އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމައިފިއެވެ.

ޓްރަމްޕް މިކަން އިއުލާން ކުރީ ބުދަ ދުވަހު ވައިޓް ހައުސްގައި ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްތީގަތުމެއްގައެވެ. އެގޮތުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ތުރުކީއިން ސީރިއާގައި ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އެއްކޮށް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން، އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ނިންމެވީ

މީގެ އިތުރުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ހުށައެޅި ކަންކަމަށް ތުރުކީއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެމެރިކާ ނުހުރޭ ގޮތަކަށް ތުރުކީ އިން އަމަލުކޮށްފިނަމަ އިތުރު ގޮތަކަށް ވިސްނަން މަޖުބޫރު ވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިމަހު ކުރީކޮޅު ޓްރަމްޕް ވަނީ ތުރުކީ އާއި އެމެރިކާ އާއި ދެމެދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން މަޑު ޖައްސާ، ދަގަނޑުގެ ބާވަތުން ނަގާ ޓެކްސް 50 އިންސައްތަ އަށް ބޮޑުކޮށްފައެވެ. އަދި ތުރުކީގެ ޑިފެންސް އަދި އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީ އާއި ދެކޮޅަށް ވެސް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

ސީރިއާގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަ ވެރިންނާއެކު އައިސިސް އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރި، އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ބޭލުމާއި ގުޅިގެން ޓްރަމްޕްއަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑު ކިޔާފައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނީ ޓްރަމްޕް ބޭނުންވާ ކަންތައް ހާސިލްވުމުން ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ބާކީކޮށްލީ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާއެކު ތުރުކީން ވަނީ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދޭން ފަށާފައެވެ. ތުރުކީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުދީންނަކީ، އެ ގައުމުން ވަކިވެގަންނަން ހަނގުރާމަ ކުރާ ޕީކޭކޭއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ބައެކެވެ. ޕީކޭކޭ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ތުރުކީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.