ބުދަ 27 ޖެނުއަރީ 2021
9 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 13
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
އަލީ ފާސިރު

ގައުމީ ޓީމުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ސެންޓޭ ވެސް މައާފަށް އެދިއްޖެ

  • އައިއޯއައިޖީގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކަން ކޮށްފައިވަނީ ސެންޓޭ

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 11:19 | 2,531

އަލީ ފާސިރު - އެފްއޭއެމް

ގައުމީ ޓީމުގެ މައްސަލައިގައި ސެންޓޭ ވެސް މައާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ގުއާމާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުޅުނު މެޗަށް އަމިއްލަ ސަބަބަކާއި ހުރެ ނުދިޔުމުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސްކޮޑުން އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބާކީ ކުރި އިރު އެޓީމުގެ ފޯވާޑް އަހްމަދު ރިޒްވާން ވެސް ވަނީ ގައުމީ ސްކޮޑާއެކު ގުއާމަށް ނުދިޔުމުގެ ސަބަބުން ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ބާކީ ކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލަ އެފްއޭއެމް އިން ބެލުމަށްފަހު ވަނީ މި ދެކުޅުންތެރިން 50،000 (ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އެ ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ މި ދެ ކުޅުންތެރިން ކުޅެމުން އަންނަ ކްލަބް އީގަލްސް އިންނެވެ.

ސެންޓޭ އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖެހި ސްޓޭޓަސް އެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަށް ކުރެވުނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ އޭނާ ފުރިހަމައަށް ނަގާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މި ކަމަށް އެފްއޭއެމް އަށާއި ގައުމީ ޓީމާއި އަދި އާންމުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިފައެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާޒީ ގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ސެންޓޭ އަކީ ނިމިދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ކުރި އިރު ސެންޓޭ އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ މައްސަލައިގައި ރިޒޭ ވެސް ވަނީ އެކަމަށް މައާފަށް އެދިފައެވެ.

ރިޒޭގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ކުރެވުނު ކަންތަކާއި މެދު ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށާއި، ކަންތައް ކުރެވުނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މުސްތަގުބަލުގައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ގައުމީ ޓީމާއި އެފްއޭއެމްގެ އިތުރުން ފުޓުބޯޅަ އާއިލާގެ ކިބައިން މާއާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.