ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - 70 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި

70 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

  • އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ސ. ހިތަދޫ، ކޯޒީ ކޯނަރ 35 އަހަރުގެ އަލީ އަންވަރު މުހައްމަދު
  • ބޯޓު އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ހއ. ތުރާކުނުގެ ހުޅަނގުއުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 172 މޭލު ބޭރުން
  • ބޭރުގެ ބޯޓަކީ އީރާން ބޯޓެއް

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 15:37 8,574

70 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އިސް ތިން މީހުން - ޕޮލިސް

މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގެން 70 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އިސް މީހުންނާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން ޢާންމުކޮށްފިއެވެ.

ފޮޓޮއާއެކު ފުލުހުން ޢާންމުކުރި މަޢުލޫމާތުގައި ބުނާގޮތުން މި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ސ. ހިތަދޫ، ކޯޒީ ކޯނަރ 35 އަހަރުގެ އަލީ އަންވަރު މުހައްމަދެވެ. އަދި އޭނާއެކު މިކަމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ކ. ދިއްފުށި، މާތިލަ 42 އަހަރުގެ އަހުމަދު ޝަކީބާއި، ލ. ގަން، ތުނޑި އަވަށް، މިލާނޯ 23 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ރިޝްފާނެވެ.

އިންޑިއާ ކޯސްޓުގާޑުން މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފާ ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުގެ އެހީގައި އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ބޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވަނީ މިމަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބޯޓު އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ހއ. ތުރާކުނުގެ ހުޅަނގުއުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 172 މޭލު (27.5 ނޯޓިކަލް މޭލު) ބޭރުން، ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްދިޞާދީ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށެވެ.

ހެދޭކުރި 7 ދޯނިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން

މިއޮޕަރޭޝަނުގައި ބޭރު އުޅަނދުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރި އުޅަނދެއްކަމުގައިވާ "ހެދޭކުރި -7" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްވެސް އެ ޞަރަޙައްދުން ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހެދޭކުރި -7 ދޯނިން ވެސް 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކ. ދިއްފުށީ، އިރުމަރީގެ 39 އަހަރުގެ އާދަމް މިސްބާހާއި، ލ. ގަން ތުނޑީ އަވަށް، އިޓްޖެހިގެ 22 އަހަރުގެ މުހައްމަދ އިނާޝާއި، ބަންގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ 24 އަހަރުގެ އަލީ އަހުމަދުގެ އިތުރުން 36 އަހަރުގެ ތުހުންއެވެ.

އީރާން ބޯޓުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން

މީގެ އިތުރުން އީރާންގެ އަލް ޝަބާން ބޯޓުން ބޭރު 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި 6 މީހުންނަކީ އީރާންގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް