ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފްރެންޑްސް

"ފްރެންޑްސް" ނިމުނުތާ 15 އަހަރު: ޖެނިފަރ އިންސްޓަގްރާމްއާ ގުޅި ޝޯވގެ ކާމިޔާބުކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކާލައިފި!

  • 1994 އިން 2004 އަށް ދެއްކި "ފްރެންޑްސް" ގެ މަގުބޫލުކަން ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން
  • ޖެނިފަރ އެނިސްޓަން ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްއާ ގުޅި ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑެއް ހަދާފައި
  • ފޭނުން މިހާރު ތިބީ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން މެތިރު ޕެރީ ފެންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 23:59 | 4,580

"ފްރެންޑްސް"ގެ ތަރިން (ކ -ވ): މެތިއު ޕެރީ، ކޯޓްނީ ކޮކްސް، މެޓް ލަ ބްލާންކް، ޖެނިފަރ އެނިސްޓަން، ޑޭވިޑް ޝްވިމަރ އަދި ލީސާ ކުޑްރޯ - ގޫގުލް

1994 އިން 2004 އަށް އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ( އެންބީސީން) ދެއްކި ކޮމެޑީ ސީރީޒް "ފްރެންޑްސް" ޝޯވ އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ މަގުބޫލް ޝޯވ އެކެވެ. ޝޯވ ނިމުނުތާ 15 އަހަރުވެފައިވާއިރު، މި ޝޯވގެ ތަރުހީބު ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ދަނީއިތުރުވަމުންނެވެ. ޝޯވ އިން ފެންނަ ތަރިންނަށް ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ފެނިގެން ދިޔައީ މީގެ އެއް ހެއްކެވެ. "ފްރެންޑްސް"ގެ އެއް ބަތަލާ އަދި "އެމެރިކާސް ސްވީޓްހާޓް"ކަމަށްވާ ޖެނިފަރ އެނިސްޓަން މި މަހުގެ 15ގައި އިންސްޓަގްރާމްއާ ގުޅުމުން އޭނާގެ އަދި "ފްރެންޑްސް"ގެ ފޭނުންވަނީ އެ ޕްލެޓްފޯމް ގުޑުވާލާފައެވެ. މީގެއިން ދައްކުވައިދެނީ އަދިވެސް ފްރެންޑްސް އާއި އޭގެ ތަރިންނާމެދު މީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ގާތްކަމާއި ލޯތްބެވެ.

އިންސްޓަގްރާމަށްވީ ކިހިނެތް؟

އިންސްޓަގްރާމްއާ ގުޅުނުތާ ފަސް ގަޑި އިރާއި 16 މިނިޓް ތެރޭ އެއް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހޯދާ ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑް ފޮތުން ޖެނިފަރ ޖާގަ ހޯދިއެވެ. އެންމެ އަވަހަށް އެއް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހޯދި ރިކޯޑް މީގެ ކުރިން އޮތީ އިގިރޭސި ޝަހީ އާއިލާގެ އަމީރު ހެރީ އާއި އޭނާގެ އަނބިކަބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ އެކައުންޓްކަމަށްވާ "ސަސެކްސްރޯޔަލް"އަށެވެ. އެއީ ފަސް ގަޑި އިރާއި 45 މިނިޓްގެ ތެރޭގައެވެ.

އެތަކެއް ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އޭނާ ފޮލޯ ކުރަން އުޅުމުގެ ސަބަބުން އިންސްޓެގްރާމް އެޕްލިކޭޝަން ކްރޭޝްވިކަމަށް އިންސްޓްރާމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ކުޑަ މައްސަލަ ޖެހުނު ނަމަވެސް، ޖެނިފަރގެ ފޮލޯވަރުން ހަމަ ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޖެނިފަރ އަށް އަށް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 14 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ފޮލޯކޮށްފައެވެ.

ކޮންޓެންޓްވެސް މޮޅީ!

"ފްރެންޑްސް"ގައި ފެންނަނީ ހަ އެކުވެރިންނެވެ. އެއީ ޖެނިފަރ ކުޅޭ ރޯލްކަމަށްވާ ރޭޗަލް ގްރީންގެ އިތުރުން، މޮނިކާ ގެލަރ (ކޯޓްނީ ކޮކްސް)، ފީބީ ބުފޭ (ލީސާ ކޫޑްރޯ) އަދި ރޮސް ގެލަރ (ޑޭވިޑް ޝްވިމަރ)، ޖޯއީ ޓްރިބިއާނީ (މެޓް ލަ ބްލާންކް) އަދި ޗޭންލަރ (މެތިއު ޕެރީ)އެވެ.

View this post on Instagram

A rare night and I love it.

A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on

މި އަހަރަކީ "ފްރެންޑްސް" ޝޯވ ފެށުނުތާ 25 އަހަރު ފުރުނު އަހަރަށް ވާއިރު، ޖެނިފަރ އާއި މެޓްއާ އެކު އެ ދުވަހު ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއް ކޯޓްނީ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު، ފޭނުން ތިބީ ހަ މީހުން އެކުގައި ފެނިދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ޖެނިފަރ އިންސްޓަގްރާމަށް ފުރަތަމަ ލީ ފޮޓޯ ވެސް ވެގެން ދިޔައީ ވެސް ހިޓަކަށެވެ. އެއީ، 25 އަހަރުގެ ރިޔޫނިއަން ފާހަގަ ކުރި ރޭ ހަ މީހުން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.

މި ފޮޓޯއަށް މިހާތަނަށް 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ލައިކް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ޖެނިފަރގެ ދެވަނަ ޕޯސްޓަކީ އިންސްޓަގްރާމްއާ ގުޅުމުން އެ އެޕް ކްރޭޝް ވުމުން އެއަށް ސަމާސާ ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ. 17 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ބަލާފައިވާ މި ވީޑިއޯގެ ކެޕްޝަންގައި ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭނުން އޭނާއަށް ދިން މަރުހަބާއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ތިން ވަނަ ޕޯސްޓަށްވެސް ފަސް މިލިއަން ލައިކް ލިބިފައިވާއިރު، އެއީ އިންސްޓަގްރާމްގައި މަޝްހޫރު #ތްރޯބެކްތަރޒްޑޭ ޕޯސްޓެއެކެވެ.

View this post on Instagram

#TBT In style, then and now...

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on

މީގެ އިތުރުން، ޖެނިފަރ ދިޔައީ ގިނަ ބައެއްގެ ޕޯސްޓްތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކޮމެންޓްތައް، ހޮލީވުޑްގް ތަރިންގެ ކޮމެންޓްތައް ބަލަމުންދާ "ކޮމެންޓްސްބައިސެލެބްސް"އިން ޕޯސްޓް ކުރުމުން ޖެނިފަރ ވަނީ އެއަށްވެސް ކޮމެންޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ އިންސްޓްރާމްގައި ހިނގާ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޕަބަލިސިޓީ ލިބުނެވެ.

ޖެނިފަރ މި ދުވަސްކޮޅު ދަނީ އޭނާގެ އާ ޝޯވކަމަށް "ދަ މޯނިންގ ޝޯވ" ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ޖިމީ ކިމެލް ލައިވްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އިންސްޓްރާމްއާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ގުޅެން ނިންމި ސަބަބު "ނުވިސްނޭ"ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އިންސްޓަގްރާމްއާ ގުޅެ ވަރަށް ގިނަ އެކުވެރިން އޭނާއަށް ޕްރެޝަރ ކުރިކަމަށާއި އެކަމަށް ފުރަގަސްދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް ރަށްޓެހިން އާދޭސް ކުރަމުންދާތީ އިންސްޓަގްރާމާއި ގުޅުނީކަމަށް ޖެނިފަރ ބުންޏެވެ. އަދި މީގެ ކުރިންވެސް ފޭކް އިންސްޓްގްރާމް އެކައުންޓެއް ގެންގުޅެފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެ އެޕް ދަސްކުރަންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޗޭންލަރ ކޮބައިތަ؟؟؟

"ފްރެންޑްސް"ގެ ތަރިން. ފޮޓޯ: ގޫގްލް

އެންމެ ފަހުން "ފްރެންޑްސް"ގެ ތަރިން އެއްވެފައިވަނީ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ ޖިމް ބަރޯސްގެ ޓްރިބިއުޓް ހަފުލާގައެވެ. އެއީ ފަސް ތަރިންނެވެ އެވެ. އެ ހަފުލާގައި މެތިއު ޕެރީ ބައިވެރިވެފައި ނުވާއިރު (އޭނާ ހުރީ ޕްލޭއެއް ކުޅެން ލަންޑަންގައި)، މިހާރު އިންސްޓްގްރާމް އިން މަދު "ފްރެންޑް"އަކީ ވެސް އޭނާއެވެ.

އެހެންކަމުން، ފޭނުން މިހާރު ކެތްމަދުވެފަތިބީ މެތިއު ގުޅޭނެ ދުވަހަކަށެވެ. އެފަދަ ވާހަކައެއް އޭނާ ދައްކާފަ ނެތް ނަމަވެސް، ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ވަންދެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުޅެން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނި ޖެނިފަރ އިންސްޓެގްރާމާ ގުޅުމުން މެތިއު ވެސް އިންސްޓަގްރާމުން ފެނިދާނެކަމަށް ފޭނުން ކުރަމުން އައި އުންމީދު މިހާރުވަނީ އާވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.