ބުރާސްފަތި 16 ޖުލައި 2020
02 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 25
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކްލެސިކޯ

ސްޕެއިންގެ ގަދަ ދެ ބާރު ވާދަކުރާ މެޗު ފަސްކުރަނީ

  • މި މެޗު ފަސް ކުރަނީ މިހާރު ބާސެލޯނާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 03:59 | 3,966

ރާމޮސް އަދި ޕީކޭ - ގޯލް.ކޮމް

ސްޕެއިންގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ފަސްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާއިން މި މެޗު ފަސްކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. އަދި މި މެޗު ފަސް ކުރަނީ މިހާރު ބާސެލޯނާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި މެޗު ފަސް ކުރަން ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާއިން ނިންމީ ކެޓަލޯނިއާގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކުރި ޖަލު ހުކުމާއި ގުޅިގެން ބާސެލޯނާ ނިސްބަތްވާ ކެޓަލޯނިއާގައި މިހާރު ހިގަނމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ވަލްވާޑޭ ދާދިފަހުން މީޑިއާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަނީ ކްލެސިކޯ މެޗު މެޑްރިޑް ދަނޑުގައި ކުޅޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެސް ދީފައެވެ.

ވަލްވާޑޭ ބުނީ ކެޓަލޯނިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން މެޗު މެޑްރިޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ނިންމަފާނެ ކަމަށާއި ނުވަތަ ލީގު ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނަސްފާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުޓުބޯޅައިގަ ލީގު ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ ދެ ޓީމަށް ވެސް ގެއްލުން ތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ މިހާޜުގެ ތާވަލާއި އެއްގޮތައް މެޗުތަކުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ކަމަށެވެ.

ސްޕެއިންގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މެޗަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލަމުން ގެންދާ މެޗު ކަމަށް ބުނަމުން ވަލްވާޑޭ ބުނީ މި މެޗަށް ދެ ޓީމުން އަބަދު ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވާ ކަމަށެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ލީގުގައި ދެ ޓީމަށް ވެސް އެންމެ މުހިންމު މެޗެވެ.އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދު ކުރާ މެޗުވެސްމެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.