ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ކްވައިތް

ފަރުވާއަށްފަހު ކުވައިތުގެ އަލް އަމީރު ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި

  • އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޓްރަމްޕާ ބައްދަލުކުރައްވަން
  • އާލާންކަންފުޅާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން އެބައްލުވުން ކެންސަލް ކުރެއްވި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 08:37 3,791

ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝެއިހް ސަބާހް އަލް އަހުމަދު އަލް ސަބާހް - އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝެއިހް ސަބާހް އަލް އަހުމަދު އަލް ސަބާހް އަނބުރާ ކުވައިތްއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޝެއިހް ސަބާހް ކުވައިތްއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސިއްހީ ގޮތުން ދިމާވި މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު، ހާލު ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.

ޝެއިހް ސަބާހް ވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރު ހިތުގެ ޕޭސްމޭކަރ އެއްލައްވާ އަދި 2007 ވަނަ އަހަރު ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ ސަރޖަރީއެއް ހަދާފައެވެ.

ޝެއިހް ސަބާހް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެގައުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އާލަސްކަންފުޅާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން އެބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރެއްވިއެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުވައިތްއަކީ އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދީ ބައިވެރިއެއްގެ އިތުރުން އޯޕެކްގެ މެމްބަރު ގައުމެކެވެ. އަލް އަމީލް ސަބާހްއަކީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރު ކުވައިތްގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަން ކުރުމުގައި ވެސް އެންމެ އިސްރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެވެ.

އެގޮތުން އަރަބި ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ގައުމެއް ވެގެން ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އަމީރު ސަބާހް އިސްކުރެއްވީ ހާރިޖީ ހައްލެއް ހޯދުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް