ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
މޯލްޑިވިއަން

ހަނިމާދޫ-ކޮޗިން ތާވަލު ފްލައިޓުގެ އަގުތައް މޯލްޑިވިއަން އިން ކަނޑައަޅައިފި

  • ސީދާ ދަތުރުތައް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ކުރާނެ
  • މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށާނެ
  • އަމާޒަކީ އިތުރު ގިނަ މަންޒިލްތަކަށް ސީދާ ފްލައިޓް ފެށުން

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 09:08 | 16,073

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް - މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިންއާއި ހަނިމާދުއާ ދެމެދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލު ފްލައިޓުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނީ ހަނިމާދޫއިން ކޮޗިންއަށް އަދި ކޮޗިން އިން ހަނިމާދޫއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 10556 އިންޑިއާ ރުޕީސް ކަމަށެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 2274 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މާލެއިން ކޮޗިންއަށް އަދި ކޮޗިންއިން މާލެއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގު އުޅެނީ 9397 އިންޑިއާ ރުޕީސްގައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 2038 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން އަންނަނީ މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހަނިމާދޫއާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެ އެއަރލައިނުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 3 ދުވަހު ކޮޗިންއަށް ތާވަލު ދަތުރުތައް ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ކޮޗިންއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބޭސްފަރުވާއަށް ކޮޗިންއަށް ދާ ދިވެހިންނަށާއި، އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއައުމަށް ލުއި ފަސޭހަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުންކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ އަމާޒަކީ އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް ސީދާ ފްލައިޓްތައް ފެށުން ކަމަށް އެ އެއަރލައިން އިން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން ދަނީ އިންޑިއާގެ ތްރިވަނަންތަޕޫރަމާއި، ޗެންނާއި އަދި ބަންގްލަދޭޝް ފަދަ ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށް ވެސް އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރުތައް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.