ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މާލެސިޓީ ކައުންސިލް

ވެސްޓްޕާރކް ޞަރަޙައްދުގަ ހުރި ގާޑިޔާތައް ނަގަން ނޯޓިސް ދީފި

  • ވެސްޓްޕާކް ޞަރަޙައްދު ރަސްފަންނާ ގުޅުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައި
  • ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ތަން ސާފުކުރަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 17:05 2,048

ގާޑިޔާތައް - އަވަސް

ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުމާއި ގުޅިގެން ވެސްޓްޕާކް ޞަރަޙައްދުގަ ހުރި ގާޑިޔާތައް ނަގައި އެ ޞަރަޙައްދު ހުސްކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެޞަރަޙައްދަކީ ރަސްފަންނާ ގުޅާލަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދެއް ކަމުން މީގެކުރިންވެސް އެތަން ހުސްކުރުމަށް ގާޑިޔާ ހިންގާފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ގާޑިޔާތަކަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ތަންތަންކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލުން ބުނީ އެޗްޕީއޭއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސާރވޭއަކުން، އެ ގާޑިޔާތަކަކީ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ ތަންތަން ކަމަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ބުނީ މިހާރު އެ ގާޑިޔާތައް ހިންގަމުންދަނީ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްނެތި ކަމަށާއި، ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޮނުވި ނޯޓިސްގައި ވަނީ މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ގަޑިޔާތައް ނަގައި ޞަރަޙައްދު ސާފުކުރުމަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި ސާފު ނުކުރާނަމަ ކައުންސިލުން އެތަން ސާފުކޮށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގަވައިދުގެ ތެރެއިން އެ ޞަރަޙައްދުގައި ހުރި ތަކެތި ނައްތާލާނެ ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޮނުވި ނޯޓިސްގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގަޑިޔާތައް ނަގައި ޞަރަޙައްދު ސާފުކުރުމަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި ސާފު ނުކުރާނަމަ ކައުންސިލުން އެތަން ސާފުކުރާނެ ކަމަށް ނޯޓިސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް