ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ޕިރަމިޑް

ޕިރަމިޑުން ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

  • 15 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ގަންނަ ޕެކަކުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:49 2,497

ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތުގެ ބައެއް ފްލެވަރތައް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޕިރަމިޑުން ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތް ޕެކެއް ގަތުމުން 15 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕިރަމިޑްގެ މާރކެޓިންގް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސޮބާހު ޓީޗަރުންނަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް ކަމަށާއި އެ ޓީޗަރުން ރިލެކްސްކޮށްލަން ލިބޭ ވަގުތުތަކުގައި މިއީ ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ސައިފަތް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ސައިފަތެއްކަމަށް ވެސް ސޮބާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓީޗަރުންނަކީ ފުދޭވަރަކަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބައެއް. އެހެންވެ އެމީހުންގެ އޯން ރިލެކްސިން ޓައިމްތަކެއް އެބަ ބޭނުންވޭ. އެ ރިލެކްސް ޓައިމް އަކީ ޓީޓައިމް. އަޅުގަނޑުމެން ސައިގަޑިއަށް ހާއްސަކޮށް މި ފަހަރު މީތި މި ތައާރަފުކުރަނީ. މި ޑިސްކައުންޓް މިގޮތަށް މި ހުޅުވާލީ ވެސް ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭ ހާއްސަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި

~ މުހައްމަދު ސޮބާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް އެކި ފްލެވަރތަކުގެ ސައިފަތް ހުންނައިރު އެ ފްލެވަރތަކަކީ މަސާލާ ޗައި، ބްލެކް ޓީ ލެމަން، ގްރީން ޓީ ޖޭސްމިން، ބްލެކް ޓީ ސިނަމަން، ބްލެކް ޓީ ޖިންޖާގެ އިތުރުން އަދި ޕިއޯ ގްރީން ޓީއެވެ.

ޕިރަމިޑުން ވިއްކާ ޓުޑޭސް ޓޭސްޓްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނައިން ސައިފަތް ބޭރު ކުރާ ސްރީލަންކާގެ ޓީބޯޑް އިން ދޭ ލަޔަން ލޯގޯ ދީފައިވާ ބްރޭންޑެވެ. އަދި އެ ލޯގޯ ދެނީ އެ ގައުމުގެ ޓީ ބޯޑުން ބަލައި 100 ޕަސެންޓް ޕިއޯ ސައިފަތަށް އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް