ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރިޕޯޓު - އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ކުޑަކުޑަ ހުމާމްއަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ ބޭބެގެ ބަސްތަކުން!

  • އަބަދަށްފެހި މަގުގައި އަލިފާން ރޯވީ ހުމާމް ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން އިންދާ
  • ހުމާމް ހީކުރީ ގޮވާ އަޑު އިވުމުން، ހޮނެއް އެޅީ ކަމަށް
  • ހޯޕް ލިބުނީ ބޭބެގެ ބަސްތަކުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:22 88,862

ހުމާމް ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އަބަދަށްފެހި މަގުގައި އަލިފާން ރޯވި ވަގުތު މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ހުމާމް ހުސެއިން އިނީ އޭނާގެ ގެ، ހ. އަދޫގައި ފިލާވަޅު ދަސްކުރާށެވެ. ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން އިންދާ އެއްޗެއް އަނދާ ވަސްދުވާތީ އޭނާގެ ދައްތާއާ އެއްކޮށް ގޮސް ބެލްކަނިން ބޭރު ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ބޭރުން ފެންނަން ހުރީ ހުސް ދުމުވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކުޑަކުޑަ ހުމާމް އެކަމާ މާބޮޑު ފިކުރެއް ނުކޮށް، އިޝާ ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމާއެކު އަވަސްވެގަތީ ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. އޭނާ ނަމާދު ކުރަން ހުއްޓާ ވަރަށް ބާރު އަޑެއް ގޮވުމާއެކު، ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. ވަގުތުން ނަމާދު ހުއްޓާލުމަށްފަހު، ދައްތައާއެކު ބޭރު ބަލައިރު ގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ގުދަނުގެ ބޮޑު ހުޅުގަނޑު ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

އެވަގުތު އެންމެ ބިރުގަތީ އަލިފާން މައްޗަށް އެރީމަ. އަލިފާން ހަމަ ފެނޭ މައްޗަށް ވަރަށް ރީއްޗަށް، އީރާނުގޭގައި ހުރީ ރޯވެފައި އޭރު

~ ހުމާމް ބުންޏެވެ.

ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން ހުމާމް ގޮވީ އޭނާގެ މަންމައަށެވެ. އާއިލާ އެންމެން ފޯނު ނެގުމަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފް އަށާއި ފުލުހުންނަށް ކެނޑިނޭޅި ގުޅަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތުގެ ގޮތުންނާއި ހާލަތުގެ ސީރިއަސްކަމުން އިތުރަށް ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތެއް ނޭނގުމުން ހުމާމްގެ މަންމަ ގުޅީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށެވެ. ދަރިފުޅަށް ގުޅުމުން ތެތް ތުވާލި އޮޅައިގެން ގޭގެ ތިރިއަށް ފޭބުމަށް ބުންޏެވެ.

އޭރު ހިތަށް އެރީ މާތްﷲ މިކަމުން ސަލާމަތްކުރައްވާށި އޭ. އެހެން އަބަދުވެސް ހިތުގައި އޮތީ. އެހާ ޔަޤީންކަން އޮތީ ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ދޮންބޭބެ ތުވާލި އަޅައިގެން ނިކުންނާށޭ ބުނުމުން. އޭގެން ވެސް ހޯޕް ލިބުމުން

~ ހުމާމް ބުންޏެވެ.

ބޭބެގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ގޭގައި ތިބި އެންމެން ސިޑިން ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ. ސިޑިން ފޭބިތަނާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމާއި ފުލުހުން އެ އާއިލާއަށް އެހީތެރިކަން އިތުރަށް ފޯރުކޮށްދިނެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކޮށްލުމުން ވެސް ހުމާމް ބުނީ މިހާރު އެންމެ ދެރަވާ ކަމަކީ ގެއަށް ނުދެވޭތީ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ދެރަވި އަސްލު ގޭގައި އަލިފާން ރޯވީމަ. އަޅުގަނޑުގައި އައީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަހައްޓާފައި މަންމައާ ދޮންދައްތަގެ ފޯން އެކަނި ހިފައިގެން. ގޭގައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުންނާނީ ސުކޫލް ފޮތްތަކާއި ހެދުމާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްފައި އައީ. ވަރަށް މިސްވޭ ގެ މަތިން

~ ހުމާމް ބުންޏެވެ.

ގްރޭޑް 5 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ހުމާމް

ހުމާމްގެ އާއިލާ މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދަނީ ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ވަގުތީ ހިޔާގައެވެ. ކުޑަކުޑަ ހުމާމްގެ ނަސޭހަތަކީ އެންމެންވެސް ގޭގައި އަލިފާން ނިއްވާފަދަ އާލަތްތައް ގެންގުޅުމަށާއި ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް