ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

މުސްކުޅި އަންހެނަކު ވާގިނެތިފައިވާ ފިރިމީހާ ސަލާމަތްކުރަން ކުރި އާދޭސް: "ހެޔޮނުވާނެ މި ބޭބެ ނެރެދީ!"

  • ކުއްލިއަކަށް ގޭތެރެއިން އެއްޗެއް ރޯވުމުގެ ވަހެއް ދުވަންފެށި
  • ބާރު ގުގުރިއެއްފަދަ އަޑެއްވެސް އިވުނު
  • އެހީވެދިން ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރަނީ ހިތުގެ ފުންމިނުން

ކ. މާލެ | 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 13:55 | 197,653

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ތާށިވި ދެމަފިރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

"އާދޭސްކޮށްފަ މިބުނީ، މި ބޭބެ ނެރެދީބަލަ، މީ ހިނގޭ މީހެއް ނޫން" މިއީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހ.ކަޅުހުރާގޭގައި ތާށިވެފައި ހުރި މުސްކުޅި އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ހަލީމާ އިބްރާހިމް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަލީ ޒަކަރިއްޔާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުރި އާދޭހެވެ. އޭނާއާއި ފިރިމީހާގެ އިތުރުން ދެ މާމަދަރިންނާއެކު އިމާރާތުގައި ތާށިވެފައި ތިބީ ދެންވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ ހާލު ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ޑިއުޓީގައި ހުރި އަންހެން ދަރިއަށް ގުޅައި، ނުނިކުމެވިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ހިއްސާކުރިއިރު، އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީވެސް ގައިގެ އެއްފަޅި ވާގި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެނދުމަތިވެފައި އޮންނަ ފަރާތެކެވެ.

މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ކިޔާދެމުން އެނާގެ މާމަދަރިއެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒީޝާން ނަސީރު ބުނީ، ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އިނީ ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ކަމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް ގޭތެރެއިން އެއްޗެއް ރޯވުމުގެ ވަހެއް ދުވަންފެށި ކަމަށެވެ. އަދި އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ބާރު ގުގުރިއެއްފަދަ އަޑެއް އިވުނު ކަމަށާއި، ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި ގޭތެރެ ދުމުން ފުރެން ފެށި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން މިނެޓެއް ތެރޭގައި މުޅި ގޭތެރެ ދުމުން ފުރާލިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މާމައަކީވެސް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުގައި ދަތިކަމެއް ހުންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ކާފައަކީ ހަށިގަނޑުގެ އެއްފަޅި ވާގި ދޫވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަން އެނގުނު ހިސާބުން ވަގުތުން ކާފައާއި މާމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަވަސްވެގަތް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ގޮތަކުން އެކަން ކާމިޔާބު ނުވެ އެތަނުގައި ތާށިވިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ވަރަށް އުނދަގުލުން ކާފަ ކޮޅަށް ނަގައިގެން ގެންދެވެތޯ ކުރި ކުރިހާ މަސައްކަތެއް ބޭކާރުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އޭނާ ދިޔައީ ދެން ހުރި ކޮށްކޮއާއި މާމައާއި އެކު ކަށިން ހިތްވަރު ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެވަގުތުކޮޅުގެ ބިރުވެރިކަން ހިތަށްވެސް ގެންނަން އުނދަގޫކަމަށް އޭނާ ސިފަކުރިއެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ގޭތެރެއިންވެސް އެކި މީހުން ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ހޯދުމަށް ކޮޅުކޮޅަށް އޭރު ދުވަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި ކެނޑިނޭޅި އެހީއަކަށްއެދި އާދޭސްކުރަމުން ދިޔައިރު ގޭތެރެ ވަނީ ދުމުން ފުރިފައެވެ. ބޮޑުވަމުންދާ ބިޔަ އަލިފާންގަނޑާއެކު ފެންނަމުންދިޔައީ މަރުގެ ބިރުވެރިކެމެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު

އެވަގުތު އެ އާއިލާއަށް އެހީތެރިކަން ދިނީ އެތަނަށް ވަތް 2 ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އެކުދިން ވަތް ގޮތަށް ކާފައާއި މާމަގެ އިތުރުން އެ ދެކުދިންނަށްވެސް ވަގުތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ދެކުދިންނަށް އެއާއިލާގެ ހިތް އޮތީ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމުން ފުރިފައެވެ. އެ ނުރައްކާތެރި ވަގުތު ދެއްކި ހިތްވަރާއި އިންސާނިއްޔަތު ކަމަށް އެ އާއިލާއިން ވަނީ ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެ އާއިލާއަށް އެހީތެރިވެދިން އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ހަސަން ޝިނާން ކިޔާދިން ގޮތުގައި ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު މުޅި އިމާރާތް ތެރެއިންވެސް އިވެމުންދިޔައީ ރުއިމާއި ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. އެވަގުތު އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއާއެކު އެނާވެސް އަވަސްވެގަތީ އާއިލާ ސަލާމަތް ކުރުމަށްފަހު އިމާރާތުން ނުކުތުމަށެވެ. ނަމަވެސް ހިޔާލު ބަދަލުވީ ފެނުނު ހިތްދަތި މަންޒަރުތަކުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ފޮށި ތަންމަތި ހިފައިގެން ނުކުންނަން ދިޔައިރު އަނެއް ބަޔަކު އެހީއަށްއެދި ރުއި އާދޭސްކުރި މަންޒަރެވެ. އެވަގުތު އިންތިހާއަށް ގޮތް ހުސްވެ ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ދުވަމުން ގެންދިޔަ މީހުންގެ ހިތްދަތިކަން ތަސައްލީވެސް ކޮށްލެވޭނެބާއެވެ ؟

ވަގުތުން ޝިނާންއާއި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަވަސްވެގަތީ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން ޒީޝާންގެ މާމަގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ނެރެން މަސައްކަތް ކުރިއިރު، ކާފަވެސް ގޮނޑިއަކަށް ލައިގެން ނެރެދީ އެ އާއިލާ ރައްކާތެރި ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްދިނެވެ.

އެއަށްފަހު އިމާރާތުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީވެދިނުމަށްފަހު މަންޒަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ދާނެ ދިމާލެއް ނޭނގި މަރުގެ ތުންފަތް މަތީގައި އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކާއި އިތުރު މީހަކާއެކު ތާށިވި ހިސާބުންނެވެ. ވަށައިގެންވާ ދެ ގުދަން ވެއްޓުނު ވަގުތު އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ ކަމަށް ޝިނާން މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

ހަސަން ޝިނާން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެނީ

"ވަރަށް ކުޑަ ގޯޅިގަނޑެއްގައި އިމާރަތް އިންނަނީ، އެހިސާބަށް ފޭބިތަނާ ހަމަ އަލިފާން ރޯވެގެން ވެއްޓުނީ ގުދަން، ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިޔާ ހުރީ އެތަނާއި ވަރަށް ކައިރީގައި، އަޅުގަނޑު އޭނާ ގަމީހުގައި ހިފައި އެތެރެއަށް ދަމާލީ، ކިރިޔާ އޭނަވެސް ސަލާމަތްވީ، އޭރު ދުންތަކުން އެތެރެއެއް ނުއެއް ފެނޭ، ކަރަންޓެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް "

~ ހަސަން ޝިނާން

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގުދަނެއް ރޯވެ އަނދަނީ

ކޮންމެއަކަސް މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ މިވަނީ ދިވެހިންނަށް ބޮޑު ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްކޮށްދީފައެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރީތި މިސާލުތަކެއް ދައްކައިދީފައެވެ. ޝިނާންއާއި އޭނާގެ އެކުވެރިން ފަދައިން އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ބެލުމެއް ނެތި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން އެތަކެއް "ހީރޯ" ތަކެއް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އިންސާނިއްޔަތާއި ކުލުނާއި ރަހުމުގެ މާނަ ދިވެހިންނަށް ދައްކުވައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.