ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ކުޅިވަރު - ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް

4370 ދުވުންތެރިންނާއިއެކު ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ނިންމާލައިފި

  • މި ރޭހުގައި މި އަހަރު 4370 ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވެފައިވޭ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 19:22 3,208

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގެ ތެރެއިން - ދިރާގު

ދެ ދުވުމަކަށް ބަހައިލައިގެން ބޭއްވި ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ދިރާގުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް މިއަހަރު ބޭއްވާފައިވަނީ ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން މި ރޭހުގެ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭސް ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ބޭއްވިއިރު މި މުބާރާތުގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މިއީ މި ރޭސް ކުރިއަށް ގެންދާތާ 13 ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި ރޭހުގެ މަގްބޫލުކަން ދަނީ އިތުރު ވަމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ރޭހުގައި ހަތަރު ހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރު ރޭހުގެ ތަފާތު ކަމަކަށް ވެގެން ދިޔައީ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން ހެނދުނު ބޭއްވުން ކަމަށެވެ. 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން ހެނދުނަށް ބަދަލުކުރީ އެ ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވަނީ ސީރިއަސް ދުވުންތެރިން ކަމަށްވެފައި އެ ދުވުންތެރިންގެ އަމިއްލަ ރިކޯޑު ބީޓް ކުރުމަށް މީގެ ސަބަބުން ފަސޭހަވާނެތީ ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ރޭހުގައި ބައިވެރިވި މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ދިރާގަކީ އަބަދުވެސް މުޖުތަމަގައި ހުންނަ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ކުރިޔަށްދާ ރޭހެއް ކަމަށެވެ.

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ރޭހަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ދުވުމެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދުވުންތެރިން ގަތް ޓީޝާޓުން ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް