ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް

ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަނީ

  • ބިޑް ހުށަހެޅުމު މުއްދަތަކީ ސެޕްޓެމްބަރު 23

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 18:09 2,723

ހުޅުމާލެ ސިޓީ - އާކައިވް

ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 23 ގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީ އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި ވިޔަފާރިކުރަން ހުޅުވާލައިފައި ވަނީ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓާއި ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއަށް ކަމަށާއި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ އިންޑޯ ގައި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓާއި ސްޕޯޓްސް ސާމާނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އައުޓްޑޯ ގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސްޕޯޓްސް ސާމާނުތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކަމަށެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުމު މުއްދަތަކީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 އިން 11:00 އަށެވެ. ބިޑުތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަމަ އެ ދުވަހުގެ 11:15 ގައެވެ.

ކޮންމެ ޔުނިޓަކުން ވެސް އަކަފޫޓަކަށް 30 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީގެ ބަޔާނުގައިވާއިރު ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ސެކުއިރިޓީގެ ގޮތުގައި 25000 އާއި 75000 ދެމެދުގެ އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެޗްޑީސީ ބިލްޑިންގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ އެގްޒިބިޝަން ރޫމަށެވެ.

މި ކޮމްޕްލެކްސްގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވަނީ 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް