ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އއ.އުކުޅަސް

އުކުޅަހުގެ ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • 114 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • 13 އޮކްޓޫބަރުގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 12:59 3,544

އއ.އުކުޅަސް - ގޫގުލް

އއ.އުކުޅަހުގެ ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އުކުޅަހުގައި 114 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ދިރިއުޅުމަށް ގެ އިމާރާތް ނުކުރެވި ހުރި ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށާއި، ގޯތީގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 13 އޮކްޓޯބަރު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން ކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމް އެއިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ރަސްމީ ގަޑީގައި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ފޯމް ދޫކުރަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް