އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
އއ.އުކުޅަސް

އުކުޅަހުގެ ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • 114 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • 13 އޮކްޓޫބަރުގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 12:59 | 4,239

އއ.އުކުޅަސް - ގޫގުލް

އއ.އުކުޅަހުގެ ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އުކުޅަހުގައި 114 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ދިރިއުޅުމަށް ގެ އިމާރާތް ނުކުރެވި ހުރި ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށާއި، ގޯތީގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 13 އޮކްޓޯބަރު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން ކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމް އެއިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ރަސްމީ ގަޑީގައި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ފޯމް ދޫކުރަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.