ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ގދ.ނަޑެއްލާ

ނަޑެއްލާގެ ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • އެރަށުގައި 26 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށްވަނީ ނިންމާފައި
  • މިމަހުގެ 26ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 12:54 4,929

ގދ.ނަޑެއްލާ - ގޫގުލް

ގދ. ނަޑެއްލާގެ ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ނަޑެއްލާ ކައުންސިލުން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ބިނާކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެރަށުގައި 26 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެރަށުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 16 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅާނެ ގޯތިތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ފޮނުވުމަށް ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ދަށުން އަތޮޅުތަކުގައި ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލުގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، "ގޯތީގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 26 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފޯމް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 13:30 އާ ހަމައަށް ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް