ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސްނިކާސް

ސްނިކާސް އިން 30 އަހަރު ކުރިން ބޭނުންކުރި މެރެތަންގެ ނަން އަލުން އަނބުރާ އެ ޗޮކްލެޓަށް

  • 4 ޗޮކްލެޓްގެ ޕެކެއް 1 ޕައުންޑަށް ލިބިގެންދާނެ
  • މި ނަމުގައި ތިން މަސް ވަންދެން ޗޮކްލެޓް ވިއްކާނެ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 12:44 | 3,803

ސްނިކާސްއަށް ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލަޤްވާމީ ގޮތުން މި ބްރޭންޑް އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް - ޑެއިލީ މެއިލް

ސްނިކާސް އިން 30 އަހަރު ކުރިން ބޭނުންކުރި މެރެތަންގެ ނަން އަލުން އަނބުރާ އެ ޗޮކްލެޓަށް ދޭން ޗޮކްލެޓް އުފައްދާ ކުންފުނި ޗޮކްލެޓް ކޮމްޕެނީ މާސް އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މެރެތަންގެ ނަމުގައި އެ ޗޮކްލެޓް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސުޕަރމާކެޓަށް ކަމަށްވާ މޮރީސަންސްގައެވެ. 1990 ގައި އަހަރުތަކުގައި މި ޗޮކްލެޓް ލިބެންހުރި އަގުގައި، ހަތަރު ޗޮކްލެޓްގެ ޕެކެއް އެއް ޕައުންޑަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ޗޮކްލެޓް މެރެތަންގެ ނަމުގައި ތިން މަސް ދުވަހަށް ވިއްކުމަށްފަހު، އަލުން އަނބުރާ ނަން ސްނިކާސްއަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

ޗޮކްލެޓް ކޮމްޕެނީ މާސް އިން އުފައްދާ މި ޗޮކްލެޓަށް ކުރިން މެރެތަންގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެ ނަން ސްނިކާސް އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލަޤްވާމީ ގޮތުން މި ބްރޭންޑް އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގެ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި ސްނިކާސްގެ ވިޔަފާރީއަށް ވަނީ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.