ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ އިން ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  • ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 16:13 1,660

އެމްއެމްޕީއާރްސީ އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ސިލްސިލާކޮށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ފަށާފައިވާ މި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ލިވަބޯޑްތަކާއި، ޓްރެވެލް އެޖެންސީތަކުގެ އިސްފަރާތްތައް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގިނަ ވައްތަރުތައް އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފަރާތުން ޙިޔާލު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިފަދަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓްކުރުމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް