އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ހިތާނުކުރުން

ހިތާނީ މޫސުމަށް ނަންނޯޓުކުރަން ހުޅުވާލަނީ

  • ނަންނޯޓު ކުރަން ހުޅުވާލަނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރުގަ
  • ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފަހު ދުވަހަކީ 30 ސެޕްޓެމްބަރު
  • އިތުރު މައުލޫމާތު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަރޖަރީ ކައުންޓަރުން ލިބޭނެ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 16:45 3,389

މިއަހަރުގެ ހިތާނުކުރުން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ 21 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަހަރުގެ ހިތާނީ މޫސުމުގައި ހިތާނު ކުރުމަށް ނަންނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތު 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު، ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019ކެވެ. ހިތާނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަރޖަރީ ކައުންޓަރުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ބުންޏެވެ.

ސަރޖަރީ ކައުންޓަރުގެ ނަމްބަރު 3335300 އަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:00 އިން ހަވީރު 04:00 އަށް ގުޅާ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވޭނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ހިތާނުކުރުން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ 21 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރަށެވެ. އާދިއްތަ، ބުދަ އަދި ބަނދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ނަންނޯޓު ކޮށްފައިވާ ތަރުތީބުން ދުވާލަކަށް 15 ޖާގަ ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް